Som Arbetet berättat ska regeringen tillsätta en utredning om flera stora frågor som rör anställdas villkor. Att så många tunga ämnen tas upp i en och samma utredning förklarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med att frågorna hänger ihop.

– Utredningen ska utgå från individen, inte från arbetsgivaren. Och det handlar om att båda öka flexibiliteten och tryggheten. Några har en trygghet på arbetsmarknaden men behöver möjlighet som de saknar i dag att ställa om. Andra saknar tryggheten och vill inget hellre än att ha ett fast jobb och heltid.

Samtidigt är ohälsotalen höga i den otrygga gruppen, men det låter som att det är de trygga som ska få vila och ställa om?
– Nej. Att ohälsan är stor i kvinnodominerade yrken beror framför allt på att man saknar en trygg anställning. Alterneringsåret är inte hela lösningen, men en pusselbit.

Forskare: Nytt friår inte lösningen

Nyheter

Ylva Johansson vill inte gå närmare in på hur ersättningen för den som får ett så kallat alterneringsår ska se ut, det får bli upp till utredaren. Men hon säger att det skiljer sig från friåret som genomfördes mellan 2005 och 2007.

– Det handlade om att arbetslösa skulle komma in och göra ett jobb, och var en arbetsmarknadspolitisk insats. Här handlar det om individens perspektiv, att få en möjlighet att komma vidare innan en långtidssjukskrivning slår till.

Att, som IFAU:s utvärdering visade, bland annat sjukskrivningarna inte minskade och förtidspensionerna i stället ökade något under friårstiden ska analyseras i utredningen.

– Om vi sedan ska genomföra förslagen får vi ta ställning till när utredningen är klart. Men ett alterneringsår är absolut värt att utreda.

Vad skulle du själv göra under ett sådant år?
– Jag skulle fortsätta att kompetensutveckla mig. Det finns väldigt många områden som jag skulle behöva veta mer om.

Utredningen kommer att delas upp i två delar, en ska redovisas före riksdagsvalet nästa år, närmare bestämt i mars. Där ingår bland annat förslagen om alterneringsår och arbetstidsbanker. Medan frågor som att få stopp på hyvling och stärkt anställningsskydd vid sms-anställningar redovisas efter valet, i januari 2019.

Den som ska leda arbetet är Miljöpartiets tidigare partisekreterare Anders Wallner.