Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterar i dag en rad förslag om förändringar av arbetslivet på DN Debatt .

De vill tillsätta en utredning som ska ta upp flera områden inom arbetslivet, bland annat stopp för hyvling, stärkt anställningstrygghet för sms-anställda och heltid som norm. De föreslår också ett så kallat alterneringsår, där någon som har ett jobb ska kunna kvalificera sig för att kunna göra något annat i livet än att arbeta under ett år. Syftet är att bidra till ”rörligt, längre arbetsliv och minska risken för ohälsa”.

Mellan 2005 och 2007 fanns friåret. Den som ville vara ledig från arbetet fick under tiden 85 procent av a-kasseersättning. Samtidigt som en annan person som var inskriven på Arbetsförmedlingen fick dennes vikariat. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, utredde försöket med reformen. En av utredarna var Linus Liljeberg.

Ylva Johansson: Individens utredning, inte arbetsgivarens

Nyheter

– Det här påminner mycket om friåret. Och vi vet en del om friårsförsöket, och utifrån hur det här ser ut är det rimligt att tro att vi får ett snarlikt resultat om man inför det igen.

I friårsutredningen hittade forskarna inget stöd för att det ledde till en sjunkande sjukfrånvaro. Snarare tvärtom. Det man såg i rapporten var att förtidspensioneringarna ökade något. Friåret hade också en negativ effekt på friårsledigas löneutveckling.

– Är målet att valda individer ska få semester eller göra vad de vill under ett år med lön är det en bra reform. Men att reformen skulle leda till att arbetsmiljön ska bli bättre på arbetsplatser med stressrelaterad ohälsa är inte lika uppenbart. Ett alternativ är att tillföra resurser för att anställa fler för att komma åt stressrelaterad ohälsa inom till exempel vård och omsorg, snarare än att ge vissa individer punktledigt, säger Linus Liljeberg.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, tycker att det fackligpolitiska arbetet burit frukt.

– Vi har en arbetsmarknadsminister som lyssnar på fackföreningsrörelsen. Bara en och en halv månad efter partikongressen kommer det här förslaget. Det finns åtgärder att göra för att motverka den otrygga arbetsmarknaden som alldeles för många lever i, både när det gäller sms-anställningar och att timmar man jobbar inte syns på kontrakt.

Däremot är inte hon överförtjust i just alterneringsåret.

– LO-förbunden är ytterst tydliga med att det stora bekymret är att få upp antalet timmar för medlemmarna och att ha en arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta. Ett alterneringsår är inte högt på prioriteringslistan.

Arbetet återkommer med kommentarer från Ylva Johansson under dagen.