Det blev ett digert slutfacit för den nationella insats mot osund konkurrens i arbetslivet som Arbetsmiljöverket och polisen nyligen genomförde mot byggarbetsplatser på 35 platser i fem städer.

Tydligare bevis för att det krävs ordentlig tillsyn för att få bukt med fusket går knappast att få än detta resultat:

Fem förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, elva sanktionsavgifter om bland annat bristande fallskydd, cirka 25 omhändertagna personer, en förundersökning mot ekonomisk brottslighet och dessutom inleddes femton ärenden om grava brister i bestämmelser runt personalliggare.

Att det pågår så pass många arbeten som är så riskabla att Arbetsarbetsmiljöverket tvingas stänga ned en del arbetsmoment med omedelbar verkan är skrämmande. Att elva platser dessutom beläggs med sanktionsavgifter för att de struntat i fallskydden är lika allvarligt. Vi vet farorna, faror med osäker arbetsmiljö har jagat arbetare i decennier, i sekler och släckt alltför många liv.

Att då låta tidspress och girighet överskugga arbetarnas säkerhet är fullständigt oacceptabelt. Under borgarnas tid vid makten närmast halverades antalet arbetsmiljöinspektörer. Förra året sköt regeringen till pengar för att åter anställa fler. Att de behövs är uppenbart.