Arbeten med slavliknande förhållanden blir allt vanligare i Sverige. Enligt polisen jobbar omkring 5 000 personer under sådana villkor i landet och det finns en direkt koppling mellan utnyttjande och antalet papperslösa. Det berättade Arbetet i maj förra året.

2014 antog den Internationella arbetsorganisationen (ILO) ett tilläggsprotokoll till sin konvention om tvångsarbete från 1930. Den ursprungliga konventionen har skrivits under av större delen av världens länder – 177 stycken. Tilläggsprotokollet har dock bara undertecknats av 13 länder och trätt i kraft i fem: Mali, Mauritius, Niger, Norge och Storbritannien.

Snart läggs ännu ett land till listan. Riksdagen beslutade under onsdagen att godkänna protokollet. För att det faktiskt ska gälla i Sverige krävs några steg till. Regeringen ska formellt ratificera protokollet och sedan ska arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) åka till ILO och lämna över dokumentet.

Enligt Ylva Johanssons pressekreterare finns ett datum planerat i juni för ett sådant överlämnande. Själva protokollet gäller i Sverige ett år efter detta datum.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menade i en intervju med Arbetet i februari att ratificeringen är viktig, både som en signal till omvärlden men också för Sverige.

– Även om det inte är jätteproblem för Sverige är det viktigt att vi också gör saker så att vi inte får en utveckling där det växer fram ett skuggsamhälle, sa hon då.

Regeringen gör bedömningen att Sverige redan lever upp till kraven i protokollet och det därför inte ligger några problem i att godkänna det.

– Den bedömningen vi gör är att vi redan har lagstiftning och insatser på plats så i den meningen förändras inte den svenska verkligheten, sa Ylva Johansson i februari.