– Resultatet är allvarligt. Många företag står i begrepp att anställa samtidigt som de har svårt att hitta rätt kompetens. Bristen på arbetskraft kan i värsta fall leda till att skapandet av nya jobb försenas eller helt enkelt inte blir av, säger Unionens ordförande Martin Linder i ett pressmeddelande.

Enligt Unionen ligger lösningen i en ökad arbetskraftsinvandring. Av de 252 klubbordförande som tillfrågats i enkäten svarar drygt var tredje att det i dag finns arbetskraftsinvandrade anställda i den svenska verksamheten.

– Just nu pågår många diskussioner om arbetskraftsinvandringen och hur reglerna ska se ut i framtiden. Unionen har identifierat sex utmaningar där det är hög tid att sätta ner foten och gå från ord till handling. Det handlar bland annat om att ingen arbetskraftsinvandrare ska utnyttjas på arbetsmarknaden och att Migrationsverkets handläggningstider måste kortas, säger Martin Linder.