Hej Kålle, vi har en del funderingar kring ”utbildningsjobben” som du lanserade häromveckan.

Först och främst givetvis lönefrågan. LO säger genom dig att man kan tänka sig lägre löner för de nyanlända under utbildningstiden. Varför det? Varför ska det behövas lägre lön och för vilka arbeten ska denna lägre lön utgå? Tanken är ju enligt LO:s hemsida att de nyanlända ska jobba deltid och plugga deltid. Detta betyder ju att arbetsgivaren redan har lägre lönekostnader.

Vi undrar också över anställningsformen och dess konsekvenser. Hur har LO tänkt välja ut vilka jobb som ska ge lägre lön? Ska det gälla de ”enklare jobben” på svensk arbetsmarknad? På vår fabrik är kompetenskraven treårigt gymnasium, så där verkar det inte finnas något ”enklare jobb”.

Vad händer om Sveriges arbetsgivare helt plötsligt inte har något annat än ”enkla jobb” på sina arbetsplatser, just för att kunna dra till sig visstidsanställda med lägre lönekostnader under ett till två år?

Vad händer om jobb som kräver treårigt gymnasium av en infödd ges till nyanlända utan utbildning under beteckningen ”enklare”?

Sist men inte minst: det fackliga löftet! ”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Borde inte LO stå som yttersta garant för detta löfte även för den som är nyanländ i Sverige?

Har du, Kålle, lust att komma till oss i Oskarshamn och besöka en av fabrikerna för svensk lastbilstillverkning och där förklara för oss vilka jobb på vår fabrik som skulle ge lägre lön? Förklara vilka omständigheter som trots allt kan betyda avsteg från det fackliga löftet?

Ulf Åman, sekreterare gruppstyrelsen måleriet Scania
Fredrik Jonasson, sekreterare verkstadsklubben Scania

FOTNOT: Ulf Åman och Fredrik Jonasson har fått besked från LO om att Karl-Petter Thorwaldsson kommer att besöka dem 16 maj.