Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Såren är fortfarande öppna efter den värsta katastrofen någonsin inom textilbranschen.

Redan dagen innan olyckan upptäcktes sprickor i huset, men arbetet på textilfabrikerna började ändå den där morgonen den 24 april, 2013.

Det har blivit ett långt utdraget efterspel efter olyckan.

För året åtalades ett 40-tal personer för brott i samband med fabrikskollapsen.

Olyckan ledde också till att ett nytt regelverk som rör brand- och byggsäkerhet börjades ta fram. Flera av de anhöriga och skadade har dock inte fått den ersättning som utlovats efter olyckan.

Arbetsvillkoren i textilfabrikerna i Bangladesh, där många av våra kläder tillverkas, är ofta bristfällig. Flera bränder, med många dödsoffer som följd, har brutit ut i fabrikerna.