Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Såren är fortfarande öppna efter den värsta katastrofen någonsin inom textilbranschen.

Redan dagen innan olyckan upptäcktes sprickor i huset, men arbetet på textilfabrikerna började ändå den där morgonen den 24 april, 2013.

Det har blivit ett långt utdraget efterspel efter olyckan.

För året åtalades ett 40-tal personer för brott i samband med fabrikskollapsen.

Olyckan ledde också till att ett nytt regelverk som rör brand- och byggsäkerhet börjades ta fram. Flera av de anhöriga och skadade har dock inte fått den ersättning som utlovats efter olyckan.

Arbetsvillkoren i textilfabrikerna i Bangladesh, där många av våra kläder tillverkas, är ofta bristfällig. Flera bränder, med många dödsoffer som följd, har brutit ut i fabrikerna.