Regeringen räknar med att den svenska BNP-tillväxten i år blir 2,6 procent. Nästa år blir den 2,1 procent för att sedan sjunka till 2,0 procent 2019.

”Tillväxten är bred och drivs av en ökad export, ökade privata investeringar — främst i bostadsbyggande — och ökad konsumtion, både privat och offentlig”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten bedöms landa på 6,6 procent i år för att sedan sjunka till 6,4 procent 2018 och sedan ytterligare till 6,3 procent året därpå.

”Sysselsättningsgraden i åldern 20-64 år är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbetslösheten har minskat och är, tillsammans med Danmark, lägst i EU”, skriver regeringen.

I den förra prognosen från december 2016 räknade regeringen med en tillväxt i år på 2,4 procent, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019.

Arbetslösheten spåddes då landa på 6,5 procent i år och 6,4 procent nästa år för att sedan sjunka ytterligare till 6,3 procent 2019.

Regeringen räknar med relativt stora överskott i de offentliga finanserna framöver. I år spås överskottet landa på 0,3 procent av BNP, för att sedan stiga till 0,6 procent 2018 och 1,4 procent 2019. Det är en rejäl uppskrivning jämfört med decemberprognosen.

”Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera”, skriver finansminister Magdalena Andersson (S) i en kommentar.