NYMartin-K-webbledartopp

En ny rehabiliteringspeng vid arbetsskada bör införas, föreslår regeringens utredare Ingrid Petersson.

Åtminstone till en del kan en sådan rikta upp ekonomin för dem som slits ut eller skadas på jobbet. Men den största effekten får nog förslaget som en pådrivare på längre sikt.

Dagens luddiga lagtext om att en arbetsskada måste ge en varaktigt bestående inkomstnedsättning har gjort att många kommit in för tidigt, för sent eller inte alls med en ansökan om livränta efter en arbetsskada.

Fler kan alltså få en prövning genom förslaget om rehabiliteringspeng.

Men mest iögonenfallande med dagens arbetsskadeförsäkring är ändå könsskillnaden. Män får dubbelt så ofta sin ansökan om livränta beviljad jämfört med kvinnor och den senaste ändringen som genomfördes under den borgerliga regeringen 2008 gjorde ingenting bättre. Jämställdheten förbigicks och godtycket bredde ut sig.

Könsskillnaderna är dock betydligt äldre än så, och beror enligt vad en rad utredningar redan har kommit fram till på att mäns skador är lättare att identifiera och att forskningen på kvinnors skador är kraftigt eftersatt.

Ingrid Peterssons betänkande föreslår nu en rad nya vägar för att kartlägga hur kvinnor skadas på arbetet.

Vi får hoppas att det denna gång också leder till handling.