Både Riksrevisionen och fackförbundet ST har, bland många andra, kritiserat den parlamentariska landsbygdsutredningens förslag att omlokalisera 10 000 jobb från Stockholm. Nu, när remisstiden på slutbetänkandet har stängt och det börjar bli dags att göra förslagen till verkstad, vill vi slå ett slag för de många fördelar som kommer med just detta.

Mellan 2008 och 2014 har antalet statliga jobb ökat med 10 000 i Stockholm. Jobb som tidigare i stor utsträckning funnits ”i resten av landet”. Det är alltså inte en omlokalisering utan en återetablering som föreslås. Det är för övrigt bara elva procent av alla statliga jobb som berörs – så det kommer finnas många statliga jobb kvar i Stockholm.

Att det ska finnas statliga jobb i hela landet har betydelse på många plan. Dels visar staten aktivt att man finns i hela landet, vilket har en större betydelse än vad man kanske kan tro, framför allt när det gäller att skapa ett sammanhållet land där landsbygdens invånare känner sig lika sedda och inkluderade som stadens.

Dels att de statliga jobben får hög status när de finns på mindre orter, vilket leder till positiva attityder gentemot myndigheter och statliga verk. Statliga jobb genererar i sig arbetstillfällen men medför också kringtjänster för andra företag, som lokalvård, restauranger, IT, konsultuppdrag med mera.

På lång sikt sparar man även pengar med hjälp av lägre omkostnader, och det kommer att finnas akademiska och intressanta jobb på fler platser än i storstäderna som också i många fall får en mer trogen personal, vilket innebär att man bygger upp humankapitalet. Det skapar också en bredare och mer dynamisk arbetsmarknad, vilket är positivt för det lokala näringslivet, och Sveriges myndigheter får del av andra perspektiv än det normerande storstadsperspektivet.

Man skapar bättre förutsättningar för att upprätthålla välfärd och service genom att folk skattar runt om i landet och man sprider människors möjligheter att bo på fler platser, vilket i sin tur skapar bättre förhållanden på bostadsmarknaden. Det kan också skapa bättre underlag för persontransporter inom kollektivtrafiken. För att nämna några fördelar med att omlokalisera jobb.

När jobb flyttades till Stockholm, där vi vet att det blir högre kostnader vad gäller lönenivåer och hyreskostnader, överöstes inte den nationella pressen med protester från högsta ort och personalens oro blev inte riksnyheter. Då var det eldsjälar som Malin Ackermann och Erika Söderström som stod i förgrunden i kampen om att få behålla sina jobb.

Vi håller med ST:s ordförande Britta Lejon som påpekar hur fel det är att å enda sidan lägga fram detta förslag och å andra sidan samtidigt placera nya myndigheter i Stockholm och Göteborg. Vi menar att det visar att den urbana normen är stark och att tydliga direktiv måste bryta trenden.

Med förslaget om återetablering försöker landsbygdsutredningen göra just detta – och vi stödjer det helhjärtat.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva