Sverige behöver rustas för att öka tilliten från medborgarna. Det behövs fler statligt anställda och det måste bli mer av statlig service i hela landet. Vi vill att det ska ske mer investeringar i både glesbygd och förort.

Vi är det största facket inom statlig verksamhet och på många arbetsplatser har våra medlemmar en ansträngd arbetssituation och en hög arbetsbelastning. Upplevelsen från medborgarna är att de inte får hjälp i rimlig tid eller att de inte får någon kontakt alls. För att tillgodose medborgarnas behov av service men också av rättssäkerhet behöver befintliga statliga verksamheter anställa fler. Därför menar vi att regeringen i första hand ska fortsätta att utveckla befintlig statlig verksamhet.

Infrastrukturen och järnvägsunderhållet är gravt eftersatt i Sverige. Postnord, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver mer personal så att de kan ge människor den allra bästa servicen. Det behövs fler anställda inom polisen och fler polisstationer.

På ganska kort tid har säkerhetsläget förändrats för Sverige. Vi behöver utveckla vårt försvar och det behövs också fler anställda inom försvaret.

Flest statliga jobb finns i dag i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Det vill den parlamentariska landsbygdskommittén ändra på. Den föreslår att 10 000 statliga jobb flyttas från Stockholm till andra delar av landet.

Även regeringen har sedan en tid tillbaka sagt att de vill utlokalisera statliga jobb. Hittills har de gett besked om att flytta Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad och delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar. Ännu är det oklart hur, när och var resten av utlokaliseringarna ska ske.

Bland de statligt anställda växer nu oron och osäkerheten. Många medlemmar kontaktar oss och undrar om deras arbetsplats är aktuell för utlokalisering.

Dessutom har flera myndigheter svårare att rekrytera specialister eftersom de sökande frågar om det finns flyttplaner. Vi kräver att regeringen snarast presenterar vilka myndigheter som är aktuella för utlokaliseringar och på vilka villkor det ska ske.

Regeringen hade chansen att sprida myndigheter när de relativt nyligen inrättade Skolforskningsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten. Men i stället förlades båda myndigheterna till Stockholmsregionen.

När jämställdhetsmyndigheten startas 2018 kommer den att förläggas i Göteborg. Ett annat exempel är att Luftfartsverkets styrelse har tagit ett beslut om att flygtrafiken vid fem flygplatser ska fjärrstyras och 50 flyg­ledartjänster flyttas från Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö till Stockholm.

Det skapar förvirring och osäkerhet när regeringen talar om utlokalisering av statliga verksamheter och samtidigt i konkreta beslut fortsätter att koncentrera myndigheter till Stockholm och Göteborg.

Regeringen bör nu ta ett helhetsgrepp över statliga verksamhet och börja tala med en röst. I politiken måste behoven från medborgarna få ett större genomslag. Vi anser att det är bättre för Sverige och ger medborgarna en högre kvalitet att satsa på att utveckla de statliga verksamheterna och nyanställa än att lägga pengar på dyra flyttlass.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST