När Peter Mangs hade gripits 2010 spekulerades det i hans ”främlingsfientliga” motiv. I den högst läsvärda (men krävande – att läsa om högerextremism bär mig emot) Raskrigaren vänder sig religionsforskaren Mattias Gardell mot begreppet.

Resonemanget är värt att komma ihåg: Mangs sköt Malmöbor i sina egna lägenheter – vem är främling i sitt eget hem? Genom att använda benämningen har vi anammat Mangs blick. Det var ju inte heller främlingar, som i ”en främling kom fram och pratade på stan”, som det handlade om.

”Rasism är det som omvandlar grannar till främlingar” och för Mangs är svarta, muslimer, romer och judar eviga främlingar, skriver Gardell, och visar systematiskt över 400 sidor varför han har belägg för titeln, Raskrigaren.