Joe Hills gärning sammanföll med ett viktigt historiskt skede av industrialisering och arbetares organisering. Avrättningen av honom 1915 mötte protester från hela världen; USA:s president försökte få den uppskjuten.

Men även justitiemord brukar falla i glömska. Att det inte blev så i Joe Hills fall kan ha att göra med mångfalden i hans egenskaper – som viskompositör, agitator och diktare, ja, även tecknare. Sångerna och melodierna framförs fortfarande världen över, ofta utan att de inblandade vet att ursprunget kommer från en gänglig, sjuklig svenskamerikan från Gävle. De bara sitter där, låtarna.
 Sångare och musiker som Woody Guthrie, Pete Seeger och Bruce Springsteen har hyllat Joe Hill.

En aktivist i motsättningarnas och strejkernas textilarbetarstad Lawrence var Industrial Workers of the Worlds, IWW:s, Elizabeth Gurley Flynn, förebilden i texten Rebellflickan. En annan av sångerna utgår från strejken i Lawrence, Ett samtal med John Golden. Melodin hämtade Hill från A Little Talk With Jesus.

Bland oss som engagerade oss 2015 under 100-årsminnet av Joe Hills död fanns många som trodde att med detta skulle intresset avta. Så blev inte fallet. Fortfarande diskuteras, särskilt i USA, Hills och organisationen IWW:s betydelse.
 På den här sidan Atlanten har ett nytt musikpris i den berömde Gävlebons namn instiftats. Joe Hill Music Memorial Award kommer att delas ut på den nya musikfestivalen Gefle Gas för oberoende musik i Gävle, 21–22 april.
 Musikentreprenören Claes Olson och redaktören Anna Lindholm är duon bakom denna festival som hålls i gasklockorna på Brynäs. 
En pristagare som arbetar i Joe Hills anda kommer att utses.

Musikens försonande kraft är uppenbar. Under minnesåret träffade jag ättlingar till Joe Hill, bland annat Pia Samuelsson (barnbarn till Joe Hills storebror) och hennes dotter Lovisa Samuelsson. De hade just varit i Salt Lake City, där deras släkting suttit fängslad och arkebuserats, och träffat ättlingar till brottsoffret, livsmedelshandlaren Morrison. Det var mordet på honom som Joe Hill dömdes för. 
I sällskapet fanns en son till 13-åringen som överlevde skottdramat i butiken. Lovisa Samuelsson beskrev för mig hur publiken till minnesprogrammet vid ett tillfälle satt på en slänt upp mot en kulle. Hon frågade efter platsen för fängelset och avrättningsplatsen, och den visade sig vara bara 200 meter bort.

Mötet med släktingarna i mormonstaten Utah blev omtumlande, men hjärtligt. Svenskarna och de nio anhöriga till Morrisons insåg att de hela sitt liv försökt hitta ett sätt att hantera detta öde, på var sitt håll. 
Lovisa Samuelsson, själv musiker, berättade att Morrisons kom till festivalen dagen efter deras första möte, och familjerna satt då tillsammans på gräset och delade filt. De höll om varandra samtidigt som de lyssnade på musik, sång och tal under flera timmar i väntan på avslutningen med Judy Collins, en situation som kan illustrera musikens överbryggande funktion.

Redan året efter avrättningen gav skriftställaren Albert Jensen ut broschyren Josef Hillström, sångaren och rebellen som mördades av Utahs Mormonkapitalism den 1 nov. 1915. Det är en rapp, mustigt och agitatoriskt formulerad uppgörelse med dödsdomen som fattades utan någon bevisföring. Författaren påpekar också att mordet på Morrison ingalunda var ett rånmord, inget i butiken var rånat, en klarsyn som inte alla skribenter ens över 100 år senare besitter.

Ett av hjältens och martyrens yttranden har förtätats till ”Sörj inte, organisera”. I sin broschyr återger Jensen hela citatet, som förekommer i ett telegram före avrättningen från Joe Hill till generalsekreteraren i IWW, William D. Haywood: ”Farväl Bill! Jag skall dö som en sann rebell. Förlora ingen tid med att sörja. Organisera.

Joe Hill-pris och musikfestival

• Joe Hill föddes 1879, avrättades 1915. Till hans minne instiftas Joe Hill Music Memorial Award, ett pris som kommer att gå till någon som arbetar i hans anda. I juryn ingår initiativtagarna musikentreprenören Claes Olson och redaktören Anna Lindholm, och dessutom Anna Jörgensdotter, Bengt Söderhäll, Gunilla Kindstrand, Anna-Karin Ferm, Håkan Lagher och Mats Hammerman.

• Priset delas ut på nya musikfestivalen Gefle Gas, Indie Sweden Music Festival & Conference, för oberoende musik.

Jan-Ewert Strömbäck