Ur tjänstemännens och akademikernas avtalsrörelse 2017:

Unionen förhandlar om tre stora avtal som löper ut den 31 mars: Teknikavtalet (med Teknikarbetsgivarna), IT-avtalet (med Almega) och tjänstemannaavtalet med Svensk Handel. Unionen har krävt löneökningar med 2,8 procent i ettåriga avtal.

• Den 31 mars löper också avtalet för 160 000 kommunala tjänstemän ut. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet och Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet utgör tillsammans kartellen Allmän kommunal verksamhet, som förhandlar med SKL. Kraven handlar bland annat om rimligare arbetsbelastning. För stora grupper som tandsköterskor och medicinska sekreterare driver Vision frågan om ökad lönespridning. Det centrala avtalet anger inga lönenivåer, men Vision anser att lönestrukturen är så sammanpressad att det är svårt att göra lönekarriär.

Läkarförbundets avtal med SKL, som berör den stora majoriteten av läkarna, löper ut 31 mars. I det nuvarande, fyraåriga avtalet har de två sista åren varit sifferlösa. Det har fungerat uselt, anser facket, som vill ha siffror i det nya avtalet.

Journalistförbundet har fem avtal som löper ut 31 mars. Motpart är Medieföretagen inom Almega.

Teaterförbundets största avtal, som gäller institutionsteatrarna, löper ut 31 mars. Förbundet förhandlar med Svensk Scenkonst för att få bättre villkor för visstidsanställda och regler som ger bättre balans mellan arbete och fritid.

• Fackförbundet ST:s avtal med Arbetsgivarverket löper ut i september. En stor fråga är att ST vill ha siffersatt avtal medan arbetsgivarna vill ha sifferlöst, som man redan har med Saco.

• Bland de förbund som inte förhandlar om sina avtal 2017 märks Lärarförbundet, vars avtal löper tillsvidare, och Vårdförbundet, som slöt ett treårigt (sifferlöst) avtal i januari 2016.

LÄS OCKSÅ Vision nöjda med sifferlöst avtal