Elsa Laula Renberg (1877-1931) var en samisk aktivist och politiker. En ny bok om hennes liv presenterades under Sameveckan i Umeå.

Elsa Laula Renberg (1877-1931) var en samisk aktivist och politiker. En ny bok om hennes liv presenterades under Sameveckan i Umeå.

Samiska kvinnor på barrikaderna stod i fokus under den årligt återkommande samiska veckan i Umeå. På plats under den 17:e upplagan var kultur- och demokratiministern Alice Bath Kuhnke, som grät i mötet med samiska kranier i arkivet på Västerbottens museum där de väntar på återbegravning.

– Kvarlevorna symboliserar ett fortsatt förtryck, konstaterade hon.

I kulturarvspropositionen som riksdagen nu tar ställning till ges Riksantikvarieämbetet uppdraget att ta fram en vägledning för hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar, och där föreslås även en ny museilag.

I år är det 100 år sedan samernas första landsmöte hölls i Trondheim. Frontfigur var Elsa Laula Renberg från Vilhelmina som samlade en splittrad samisk befolkning till en historisk sammankomst.

Under Sameveckan släpptes boken Elsas väg mot Tråante – en hyllning till en samisk ikon som handlar om Elsa Laula och hennes kamp för samiska rättigheter.

– Vi fick aldrig lära oss något om samer i skolan. Det vill jag ändra på, säger Emma Fox Sandberg, författare och illustratör.

Projektledaren för den samiska veckan, Eva Conradzon, säger att kvinnor generellt sett har en stark ställning i urfolksbefolkningar:

– Det är främst kvinnor som slåss mot gruvor och rovdriften mot naturtillgångar runt om i världen, säger hon.

Olika former av motstånd på internet, i konsten, musiken, liksom hur aktivismen behandlas i media skildras i Samisk kamp skriven av tio kvinnliga forskare och en manlig. Boken släpptes också under Sameveckan i Umeå.

”Det finns en historisk okunskap om samer, samisk kultur och urfolksfrågor i Sverige som gör det extra viktigt att sprida kunskap om vad som pågår i Sápmi idag,” konstaterar redaktörerna Marianne Liliequist och Coppélie Cocq i inledningen.

Umeå sameförenings hederspris 2017 gick till renskötaren, konstnären och skådespelaren Maj-Doris Rimpi (aktuell i filmen Sameblod) för att hon är ”nyskapande, utmanande och en sann inspiratör”.

Filmen visades för utsålda hus under Sameveckan.

Yvonne Rittvall