Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

vi

Erik Larsson och Linda Flood från Arbetet Global föreläser på Globala gymnasiet i Stockholm.

Vad vill du att svenskar ska veta om ditt land? När Arbetet Global ställde frågan till nyanlända elever på gymnasiet stod konflikter och krig i fokus. 

Arbetet Global deltog förra veckan vid två samhällslektioner på Globala gymnasiet i Stockholm. Eleverna i de två klasserna som besöktes har varit i Sverige i högst ett par år. De kommer bland annat från Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iran och Irak.

Arbetet Global berättade om svensk journalistik, vilka grundlagar som styr ett demokratiskt samhälle och varför medierna brukar kallas för den ”tredje statsmakten”.

Eleverna fick också ta del av Reportrar utan gränsers karta som visar situationen för yrkesverksamma journalister i alla världens länder.

När Arbetet Global frågade vad eleverna vill att svenskar ska läsa från deras hemländer gled diskussionerna rakt in på frihet och mänskliga rättigheter.

frihet4

”Jag vill att ni ska veta hur regeringen fungerar i Afghanistan och varför vi har krig hela tiden. Alla afghaner inte är samma, alla har sina känslor och alla ser olika på världen”, skrev en elev.

En annan frågade upprepade gånger varför svenska journalister skriver så lite om situationen i Afghanistan. Han var mycket oroad över situationen i hemlandet och inför det faktum att han och hans kompisar kan bli utvisade.

frihet2

Två elever från Eritrea menade att svenskar måste känna till att det bara finns ett parti i landet och att folkets frihet är obefintlig.

Och en elev från Latinamerika berättade att det är svårt att tro på nyhetsinslag i hemlandet eftersom de oftast visas av regeringskontrollerade medier.