LÄS OCKSÅ Allt färre arbetare med i facket

Andelen arbetare som är med i facket fortsätter att sjunka. Organisationsgraden var förra året nere på 62 procent, vilket Arbetet berättat, och LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström är oroad över utvecklingen.

– Än är en majoritet av arbetarna med i facket och vi har styrka att teckna kollektivavtal, men det är klart att om detta fortsätter och vi kommer under 50 procent så kan man ifrågasätta det, säger hon.

Den negativa trenden beror enligt Berit Müllerström till stor del på att arbetsmarknaden förändras. Fler jobbar på små arbetsplatser som saknar fackklubb och fackliga ombud.

– Vi vet att fler går med om det finns facklig aktivitet på arbetsplatsen.

Många arbetare har också visstidsanställningar och ibland flera arbetsgivare i olika branscher samtidigt. Om man inte har fast anställning kanske man varken törs eller bryr sig om att gå med i facket.

– LO jobbar ju övergripande för att minska visstidsanställningarna och den här precisionsbemanningen som är så väldigt populär idag. Men vi har mycket eget jobb att göra inom fackföreningsrörelsen när det gäller att rekrytera också, det är helt klart.

Ett första steg är att vara ute mer på arbetsplatserna, enligt Berit Müllerström.

– Många går inte med i facket första gången de får frågan. Man måste vara lite ihärdig, låta dem tänka efter och fråga igen kanske tre, fyra eller fem gånger. Om vi inte har ombud på arbetsplatsen måste någon från förbundens avdelningar göra det.

Rekrytering tar tid och kräver resurser, men är en fråga om fackets överlevnad, betonar Berit Müllerström och i LO:s verksamhetsplan har avsnittet om organisering fått rubriken ”Organisera eller dö”. Rekrytering har länge varit en prioriterad fråga inom LO men trots satsningar har organisationsgraden inte ökat. Berit Müllerström hoppas dock att botten nu är nådd.

– Vi måste vända det här. Det är bara så. En fackförenings huvuduppgift är ju att organisera.

LO:s långsiktiga mål är att organisationsgraden ska upp över 80 procent. När det blir verklighet vill Berit Müllerström inte sia om, men hon tror att LO-förbundens medlemmar blir fler redan i år.

– Vi ökade ju 2015, och jag ser fram emot 2017 som året då förbunden ökar igen. Om något eller några år syns effekten även på organisationsgraden, säger hon.

Organisationsgraden

Förra året var 62 procent av arbetarna med i facket, att jämföra med 77 procent år 2006. Det stora raset skedde när a-kasseavgifterna höjdes kraftigt 2007. Tjänstemännens organisationsgrad har, till skillnad från arbetarna, till viss del återhämtat sig och låg på 74 procent förra året.

LÄS OCKSÅ LO:s prognos: 20 000 färre medlemmar