Den fackliga organisationsgraden bland arbetare fortsätter att sjunka. Enligt de senaste mätningarna var andelen arbetare som är med i facket nere på 62 procent år 2016.

Det är en procentenhet mindre än året innan.

Kommunals långa resa mot rehabilitering

Nyheter

Organisationsgraden är fortfarande betydligt högre i offentlig sektor än i den privata sektorn som helhet, men det är i den offentliga sektorn som facket tappat mark det senaste året. Där har organisationsgraden sjunkit från 77 till 74 procent bland arbetarna.

– Man kan anta att det är en effekt av Kommunalskandalen, konstaterar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och den som sammanställt statistiken och följt utvecklingen under många år.

Sedan det i början av 2016 avslöjades att Kommunals företrädare bland annat blivit bjudna på resor och dyra middagar har förbundet tappat drygt 11 000 medlemmar. Det påverkar organisationsgraden i offentlig sektor både direkt och indirekt, enligt Anders Kjellberg.

– Det är inte bara medlemmarna som försvinner som ger minus utan också de nyanställda som kanske aldrig går med i facket för att de hört om det här och läst om det i tidningarna, säger han.

LO:s prognos: 20 000 färre medlemmar

Nyheter

Den fackliga organisationsgraden har minskat med 15 procentenheter för arbetare sedan 2006 då det stora medlemsraset för LO-förbunden inleddes. Då var arbetare och tjänstemän organiserade i lika hög utsträckning. Förra året skiljde det 12 procentenheter då organisationsgraden bland tjänstemän låg på 74 procent.

– Gapet mellan tjänstemän och arbetare vidgades med ytterligare en procentenhet förra året, konstaterar Anders Kjellberg.

Anders Kjellberg.

En förklaring till att tjänstemannaförbunden klarat sig bättre är de inte drabbades lika hårt av det nya avgiftssystemet till a-kassan som gjorde medlemskap i fack och a-kassa betydligt dyrare år 2007. Att avgifterna åter sänkts för några år sedan har inte fått medlemmarna som lämnat LO-förbunden att komma tillbaka i någon större omfattning.

– Fackklubbar har tunnats ur och kanske försvunnit från arbetsplatser, vilket gör rekryteringen svårare. Att medlemmarna går ur när det blir dyrare betyder inte att de automatiskt går tillbaka om det blir billigare.

Arbetarna lämnar facket

Nyheter

Organisationsgraden varierar också kraftigt mellan olika branscher och sektorer. Tidigare har facket alltid varit som starkast i offentlig sektor, men när det gäller arbetare tar nu industrin över täten med en organisationsgrad på 75 procent. Den lägsta organisationsgraden för arbetare finns i hotell- och restaurangsektorn där 28 procent av de anställda är med i facket.

Läs mer siffrorna av Anders Kjellberg i rapport ”Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund”.