Grafik: Arbetet

Grafik: Arbetet

Nästan fyra av tio arbetare står utanför facket. Färska siffror visar att organisationsgraden på ett år har sjunkit med 2 procentenheter bland privatanställda arbetare. Totalt har LO-facken tappat var femte medlem på tio år. 

I slutet av januari berättade Kommunal att över 10 000 medlemmar hade begärt utträde efter skandalen med bland annat obetalda hotellnätter och lyxresor. Enligt Aftonbladet fredagen den 19 februari är den siffran nu 20 000. De ökade medlemssiffrorna som LO-förbunden gladdes åt i början av 2016 ersattes av svarta rubriker.

Professor Anders Kjellberg vid sociologiska institutionen på Lunds universitet visar nu också att organisationsgraden för arbetare fortsatte att sjunka under 2015.

På ett år är tillbakagången 1,6 procentenheter, vilket innebär att organisationsgraden är 63 procent.

– Man har inte återhämtat sig efter medlemsraset för ett antal år sedan. Det har bara fortsatt nedåt, påpekar Anders Kjellberg som under många år kartlagt organisationsgraden.

Han bedömer att den sänkning av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen som gjordes 2014 – en återställare efter ”chockhöjningen” 2007 – inte har fått effekt på viljan att organisera sig.

– Det har inte slagit igenom när det gäller arbetarnas medlemsutveckling.

Tillbakagången är störst inom den privata sektorn. Där är anslutningsgraden nu nere på 59 procent. Jämfört med 2014 är det en förlust med 2 procentenheter. Det är i servicesektorn som bortfallet finns. Där är numera bara varannan anställd facklig medlem.

Hotell- och restaurangbranschen står i en klass för sig med mindre än en tredjedel fackligt anslutna. På tio år har organisationsgraden fallit från 52 procent till 28 procent. Enligt Anders Kjellberg var hotell- och restauranganställda de som ”drabbades värst” av a-kassehöjningarna 2007.

Hotell- och restauranganställdas förbund har haft svårt att återhämta sig.

– Man kan ha nått en så låg nivå att det är svårt att rekrytera nya medlemmar och behålla de gamla. Och då fortsätter en nedgång av bara farten. Det är också en bransch som växer och med hög personalomsättning, då hinner man inte med att rekrytera.

Tjänstemännen håller däremot ställningarna med 74 procent fackligt anslutna både 2014 och 2015. Organisationsgraden är numera betydligt högre än arbetarnas.

En förklaring, menar Anders Kjellberg, är att tjänstemännen har varit bättre än LO-förbunden på att rekrytera nya och hämta tillbaka förlorade medlemmar. Fortfarande omfattar kollektivavtalen en stor del av arbetskraften. 2014 hade 91 procent av löntagarna kollektivavtal (inklusive hängavtal).

Anders Kjellberg betonar samarbetet inom LO som en avgörande faktor för om facken ska kunna försvara kollektivavtalen.

– Men om industrinormen löses upp, LO-samordningen inte återupptas och Svenskt Näringsliv dessutom får gehör för ändrade konfliktregler, då kan det få effekter.

Skärmavbild 2016-02-19 kl. 12.53.48

Skärmavbild 2016-02-19 kl. 12.59.03

Skärmavbild 2016-02-19 kl. 13.01.36

LÄS OCKSÅ:

Hela rapporten av Anders Kjellberg

Fler tjänstemän väljer facket

LO:s medlemsantal ökar