Naturligt nog drog frågan om vinstuttag till sig det största intresset när den socialdemokratiska partistyrelsens på fredagen presenterade sina riktlinjer inför partiets kongress i april.

Men även om det nya förslaget att bara kräva vinsttak i skolan och inte inom vård och omsorg skapar debatt får de övriga frågorna inte glömmas bort.

Här finns en rad frågor som är mycket viktiga för LO-anslutnas jobb och vardag. Och de förslag som Socialdemokraternas partistyrelse nu stöder är utmärkta.

I en tid då arbetsgivarna alltmer försöker vinna strider som innebär inskränkningar och förändringar i arbetstider och andra grundläggande villkor i arbetslivet behövs en politisk stadga i det ramverk som omger parternas spelplan.

Bland annat förespråkar partistyrelsen nu samma krav på ordning och reda inom arbetskraftsinvandringen som LO länge velat ha, en linje som stoppar utnyttjandet av utländsk arbetskraft och samtidigt stoppar den lönedumpning som sker.

Partistyrelsen vässar också sin formulering när det gäller allmän visstid och vill nu att  anställningsformen ska bort från lagen om anställningsskydd.

Man poängterar kollektivavtal i nystartsjobb och andra anställningsformer och lyfter anställningsstöd som en verksam väg för att få människor längre bort från arbetsmarknaden i arbete.

När det gäller hyvling, alltså att arbetstimmar utan vare sig uppsägning eller förhandling dras från de anställdas heltidstjänster, är partistyrelsen också relativt tydlig. Partistyrelsens grundförslag var väntat. Man anser att frågan helst bör lösas avtalsvägen mellan parterna men tillägger att Socialdemokraterna i annat fall kan ska verka för att lagstiftningen ändras. Det  känns som en mer realistisk anpassning till verkligheten där flera arbetsgivare redan avfärdat förhandlingar och drivit frågan i domstol.

Regeringen vill också återinföra avdragsrätten för a-kasseavgiften men vill inte driva kravet att fackföreningsavgiften ska bli avdragsgill. Partistyrelsen anser att det skulle fresta budgeten för mycket. Kostnaden skulle bli cirka 2,5 miljarder kronor. Det är dock en viktig utgift för den enskilde LO-anslutne arbetaren.

Alliansregeringen avskaffade möjligheten att dra av fackföreningsavgiften 2007. Avdragsrätten för arbetsgivaren blev kvar, så för att parternas förutsättningar ska bli jämbördiga krävs att också avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs.

Det är också på tiden att det orimliga missförhållandet att en del fackligt arbete inte är a-kassegrundande ska bort. Här vill partistyrelsen aktivt driva frågan.

Vinstuttagen då? Ja, partistyrelsens linje att vänta med vård och omsorg och bara fokusera på vinstuttag i skolan är ett försök att vara pragmatisk. Den tror det är lättare att baxa igenom ett förslag som bara omfattar skolan i riksdagen än ett förslag  som omfattar all välfärd.

Någon skillnad i vinstuttagens negativa effekt på kvaliteten inom välfärdens olika områden är dock svår att se.

Därmed kvarstår frågan om det är lättare att få en majoritet för vinsttak om Socialdemokraterna föreslår att vinsttaket bara ska gälla skolan.

Inget Alliansparti har heller öppnat för en sådan lösning. I stället upprepar Allianspartierna gång på gång att de är villiga att gå emot 80 procent av väljarna och till varje pris kommer att försvara att skattekronor tas från all välfärd och förs över till skatteparadis och riskkapitalbolag.

Och även Sverigedemokraterna lär försvara välfärdsföretagens vinstuttag till sista bjudlunchen.

I majoriteten av arbetsmarknadsfrågorna är den socialdemokratiska partistyrelsen tydlig. I frågan om vinstuttag vill man pröva en tveksam pragmatism. Som helhet blir det intressant kongress om hur Socialdemokraterna ska rusta sig inför valet 2018.