Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Avhoppen bland Donald Trumps närmaste fortsätter. Nu har Andrew Puzder valt att inte gå vidare med sin kandidatur som arbetsmarknadsminister, rapporterar bland andra CNN.

Andrew Puzder, vd för CKE Restaurants som äger snabbmatskedjorna Hardee och Carls Jr, anses vara alldeles för inställsam till invandring, enligt Donald Trumps närmaste rådgivare Steve Bannonoch Stephen Miller, skriver Politico. Men förtroendet för honom har också gått förlorat sedan det visat sig att han har anlitat en papperslös hushållerska, liksom rapporter om sexuella trakasserier på hans snabbmatsrestauranger. Han är också emot förslag om höjda minimilöner.

Andrew Puzder behövde en majoritet av senatens 100 röster för att kunna tillträda som ny arbetsmarknadsminister, ett stöd han inte hade.
”Efter noggrant övervägande och diskussioner med min familj, drar jag tillbaka min nominering som arbetsmarknadsminister”, skrev han i ett uttalande under onsdagen.