Schablonbilden av ”chefen” ställer till det för Ledarna vars 90 000 medlemmar är chefer på olika nivåer inom det privata näringslivet och offentlig verksamhet, enligt förbundets ordförande Annika Elias.

– Det finns de i samhället som sprider bilden av chefer som lyxlirare och jag skulle säga att det är till skada för våra medlemmar. Det späder på det chefsförakt som finns på sina håll i samhället och det är klart att det inte är kul att gå till jobbet och läsa på löpsedlarna att chefer är girigbukar, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Fakta i målet är att medlemmarna på högsta chefsnivån har en medianlön på 68 500 kronor och de med lägsta löner ligger på 41 500 kronor, enligt Ledernas färska statistik. I de lönerna ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner.

– Det vi tycker är viktigt är att man får en individuellt satt lön efter uppdraget man har. För vissa chefer är 45 000 kronor en helt rimlig månadslön och kanske till och med mindre än så. Men det finns väldigt många chefer som har tuffa och krävande uppdrag och som har en låg lön i förhållande till det.

Enligt statistiken skiljde det förra året en tusenlapp i månaden mellan manliga och kvinnliga chefer.

– Varför ska det vara någon skillnad alls? Man kan säga att det går åt rätt håll om man bara tittar på medianlönen, men går man in i olika branscher eller jämför privat och offentlig sektor ser man att kvinnorna konsekvent tjänar mindre än män. Ser man i ett livsperspektiv och till pensionerna är det orimligt att kvinnor ska ha lägre löner, säger Annika Elias.

Chefernas löner

• De av Ledarnas medlemmar som är chefer inom det privata näringslivet har en medianlön på 47 000 kronor. Inom landstingen är månadslönen två tusenlappar lägre, inom staten ytterligare en tusenlapp lägre och inom kommunerna har lönen sjunkit med ytterligare en tusenlapp.

• De högsta chefslönerna finns inom bank, finans och försäkring där de högsta cheferna har en snittlön på 99 000 kronor i månaden. Inom vård och omsorg är de högsta chefernas medianlön 52 300 kronor. Processoperatörer och städledare är de chefer som tjänar minst

• Stockholms län har de högsta chefslönerna i landet medan närliggande Södermanlands har de lägsta.

• Chefens övertidstimmar ökar.

• Kvinnor tjänar sämre även om de i snitt har högre utbildning än män.

• Lönestatistiken bygger på svar från 29 918 av Ledarnas medlemmar.

Källa: Ledarna