Anna-Karin Hatt, vd Almega. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Den 1 november 2017 kan bli en märkesdag i flexpensionens dramatiska historia. Då börjar avgifterna till flexpensionen att betalas, om allt går i lås. Sedan ska de ticka in varje månad.

LÄS OCKSÅ Tjänstemännen får sin flexpension

En viktig fråga för Almega har hela tiden varit att flexpensionen ska vara individuell – den ska inte tvingas på den anställde.

Slutversionen av flexpensionuppgörelsen säger att arbetsgivaren kan bestämma att de anställda ska ha möjlighet att avstå från flexpension – i så fall ska de få ut pengarna som lön i stället.

I uppgörelsen beskrivs detaljerat hur den anställde kan ta ställning till om de vill avstå. Principen är att det ska ske när tjänstemannen redan tillträtt sin anställning – här tycks facken ha månat om att ingen ska ställas inför utpressning av typen ”avstå flexpension, annars får du inte jobbet”.

Parterna är överens om att ”ett avstående ska vara tjänstemannens egna beslut” och ”får således inte vara villkorad i förhållande till förmåner i anställningen”.

Senast den 31 mars 2018 ska parterna följa upp hur de här reglerna fungerar.

– Faktum är att arbetsgivaren sparar på att använda löneutrymmet till pension i stället för lön, säger en facklig källa. På pensionsavsättningar är löneskatten lägre än de arbetsgivaravgifter som ska betalas på lön.