Sveriges Byggindustrier har utväxlat avtalskrav med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Sveriges Byggindustrier utgår från att löneökningarna ska hålla sig inom det ”märke” som parterna inom industrin väntas sätta. Arbetsgivarna vill att lönerna ska sättas individuellt, och att de centrala avtalen ska vara sifferlösa och löpa tills vidare. De vill ha ett nytt avtal om arbetstider för tjänstemännen. Vad gäller anställningsformer Sveriges Byggindustrier göra det enklare att anställa personer som arbetar vid sidan av sina studier.

Unionen kräver löneökningar med 2,8 procent. Pengarna ska samlas in till en pott vid varje företag, men alla anställda ska få minst 460 kronor mer i månaden. Samtidigt ska avtalets lägsta löner höjas med 2,8 procent. Unionen kräver också bättre skydd för tjänstemännens lediga tid.

Ledarna, som i grunden är positiva till lokal lönebildning, anser att den lokala lönebildningen inte fungerar som den var tänkt. De vill att parterna ska förse avtalen med kommentarer om hur de ska tillämpas. Ledarna vill också ha ett avtal som säkrar att fackliga företrädare kan utföra sitt uppdrag, och regler till skydd för ”visselblåsare”. Ett annat krav är utökade avsättningar till delpensionen.

Sveriges Ingenjörer kräver löneökningar med 2,8 procent ”såvida de lokala parterna inte kommer överens om annat”, och att arbetsgivaren ska fylla ut ersättningen för föräldrar som är hemma med sjuka barn till 90 procent av lönen. Regionala löneseminarier behöver genomföras för att fack och arbetsgivare ute i företagen ska lära sig att tillämpa det löneavtal som finns mellan parterna.