Dubbelt så många har nekats sjukpenning under det senaste året jämfört med året innan. Samtidigt har antalet överprövningar ökat med 500 procent. Det växande antalet avslag är svårt att beskriva som något annat än en jakt på sjuka.

Hela 2000-talet har präglats av ett misstänkliggörande av sjuka. Först var det skenande sjuktal som gjorde att debattörer ifrågasatte om folk verkligen mådde så dåligt som de uppgav. Att det senare skulle visa sig att det handlade om att sjuka var sjukskrivna längre perioder och inte om att många fler var sjuka har inte hindrat argumenten från att återkomma.

Sedan kom Alliansregeringen med sin rehabkedja och utförsäkringar. Liv rasade samman, svårt sjuka människor tvingades ut på arbetsmarknaden och människor befann sig i ett ingenmansland där de sågs som för friska att vara sjukskrivna men för sjuka för att jobba.

Nu är vi tillbaka där vi började. Ökade sjuktal gör att sjuka ifrågasätts. I Försäkringskassans drive att nå regeringens mål, att få ned sjukpenningtalet till nio dagar 2020, tycks avslagen närma sig löpande band-verksamhet.

Efter att Försäkringskassan i höstas dessutom skärpte kraven på de underlag som skickas in till myndigheten har läget blivit allt mer kritiskt. Människor kan få vänta i över 25 veckor på besked om sjukskrivningen förlängs – veckor utan ersättning som kan bli förödande för den som inte har en buffert eller anhöriga som kan hjälpa till.

Åren går och berättelserna om människorna som far illa lever vidare. ”Jag vill bara bli frisk, komma tillbaka till mitt jobb och bli den maka, mor och en vän jag en gång varit”, säger en av de kvinnor Arbetet intervjuat.

Vad som är helt klart är att människor inte kommer att bli friskare av att deras sjuktillvaro präglas av att de möts med misstänksamhet och ständigt pågående klappjakt.

För övrigt: Bara det faktum att det inte finns adekvat statistik för hur sjukfrånvaron varierar i olika anställningsformer innebär att det är svårare att söka bra svar på vad som egentligen borde göras för att minska antalet sjukskrivningar. Det har påtalats tidigare av docenten Paula Liukkonen och är en viktig synpunkt i sjukförsäkringsdebatten: ”Den svenska sjukfrånvarons verkliga storlek och orsak vet ingen, men ändå ska den minskas. Hur?”

LÄS OCKSÅ Läkare: ”Två av tre kompletteringar från FK irrelevanta”

LÄS OCKSÅ ”Vill bara bli frisk igen” – sex berättar om problem med sjukpenningen

LÄS OCKSÅ Väntande på omprövningar för sjukpenning har ökat med 500 procent