LÄS OCKSÅ Noll LO-processer mot diskriminering

Förra året fick juristerna på LO-TCO Rättsskydd in totalt 974 nya ärenden, varav 680 kom från LO-förbund. Det är den lägsta siffran på mer än tio år.

– Vi har tappat mer än hälften av försäkringsrättsärendena de senaste åren. Nu verkar den trenden brytas, men nivåerna är fortfarande alldeles för låga, säger Dan Holke, chefsjurist.

Att facket driver få försäkringsärenden hänger samman med att antalet ansökningar om livränta vid arbetsskada minskat med nästan 90 procent på tio år, vilket Arbetet tidigare berättat om. År 2015 fattade Försäkringskassan beslut i drygt 2 000 ärenden om livränta att jämföra med nästan 20 000 tio år tidigare.

– Det prövas nästan inga arbetsskador längre och då blir det inte heller några beslut för oss att överklaga, konstaterar Dan Holke.

Han är bekymrad över utvecklingen eftersom inget tyder på att arbetsskadorna minskat i någon större omfattning. Det handlar i stället om att sjukförsäkringssystemet gjorts om.

Arbetsskadeprövningen skedde tidigare nästintill automatiskt vid en viss tidpunkt när det blev aktuellt med sjukersättning.  Nu är det i stället den skadade själv som måste se till att prövningen sker och många känner inte till reglerna.

LO-TCO Rättsskydd har under flera år varit ute och informerat fackliga företrädare om hur systemet fungerar för att de ska kunna hjälpa sina medlemmar.

– Vi har konstaterat att kunskapen om hur man ska bära sig åt för att söka livränta är väldigt låg. Okunskapen leder tyvärr till att medlemmarna går miste om en väldig massa pengar. Det kan handla om miljonbelopp för den drabbade.

Att livräntefallen minskat hos LO-TCO Rättsskydd är också förklaringen till att medlemmarna fick mindre pengar i ersättning från rättsprocesserna förra året.

Totalt fick förbunden och dess medlemmar dela på drygt 151 miljoner. Bara några år tidigare var beloppet över 300 miljoner.

Även om få anmäler arbetsskador och ansöker om livränta ökade antalet försäkringsrättsfall hos LO-TCO Rättsskydd lite för första gången på länge förra året. Det handlade då främst om sjukförsäkringsärenden.

– Allt fler får sin sjukpenning indragen. När tiden för omprövning går ut hos Försäkringskassan kommer ärendena till oss. Det har bara börjat än, och vi räknar med betydligt fler fall under 2017, säger Claes Jansson, enhetschef för försäkringsrätten på LO-TCO Rättsskydd.