Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Då arrangeras ett informellt EU-toppmöte i Göteborg om rättvisa, jobb och tillväxt. Även arbetsmarknadens parter är inbjudna till mötet.

Regeringens förhoppning är att alla EU-ledare ska ställa upp mangrant och komma till Sverige för att bland annat diskutera hur man får en bättre fungerande arbetsmarknad och sociala trygghetssystem och hur man kan förbättra förutsättningarna för att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.

”I dessa oroliga tider måste vi visa att vi kan göra skillnad i människors vardag. Därför borde vi alla prioritera ett mer socialt Europa med rättvisa arbetsvillkor, väl fungerande arbetsmarknader och en stark social dialog”, säger Stefan Löfven i en kommentar.

TT