– Det har gått bra, ingen har skadat sig och ingen har blivit instängd. Det är ett allvarligt tillbud att det lossnar sten och raset är anmält till Arbetsmiljöverket, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB, till TT.

502 personer befann sig i gruvan, men de allra flesta har inte berörts av raset. Hela Kirunagruvan är dock 4 kilometer lång och 1,5 kilometer djup. Det är att jämföra med en hel stad, och att en gata har drabbats av det här raset förklarar Anders Lindberg.

LKAB startar nu en egen utredning om orsaken till raset och redan nu finns en sannolik förklaring.

– Det går att liknas vid små gruvskalv, minijordbävningar, som inträffar oregelbundet till följd av gruvbrytningen. Det kan ha varit det som orsakade raset eftersom en sådan seismisk händelse inträffade kort innan raset.

Tidigare fanns uppgifter om att en betongbil fastnat nere i gruvan, men uppgiften dementeras av LKAB.