Under våren och sommaren minskar sedan sjukfallen, för att efter sommaren nå ännu en topp som är nästan lika hög som den efter julhelgen. Mönstret är allra tydligast hos lärare, som första tiden efter jul- och sommarlov står för 20 procent av alla sjukfall, enligt AFA.

”Vad topparna beror på kan vi bara spekulera i”, säger Thomas Åkerström, analytiker på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.