STOCKHOLM 20110716 En man sitter med huvudet i h‰nderna, huvudv‰rk Foto Christine Olsson / SCANPIX / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Efter julhelgerna ökar antalet långvariga sjukfall till följd av psykisk ohälsa, enligt AFA Försäkring. Ökningen är drygt 50 procent jämfört med en genomsnittlig vecka och följer ett mönster som visat sig återkomma varje år det senaste decenniet, enligt bolaget.

Under våren och sommaren minskar sedan sjukfallen, för att efter sommaren nå ännu en topp som är nästan lika hög som den efter julhelgen. Mönstret är allra tydligast hos lärare, som första tiden efter jul- och sommarlov står för 20 procent av alla sjukfall, enligt AFA.

”Vad topparna beror på kan vi bara spekulera i”, säger Thomas Åkerström, analytiker på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.