Näringsminister Mikael Damberg (S) sade i september att regeringen — trots hård kritik från många i näringslivet, däribland profiler som Antonia Ax:son Johnson och Cristina Stenbeck — kommer att gå vidare till riksdagen med ett förslag. Förslaget Damberg förde fram säger att börsbolagens styrelser senast 2019 ska ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser.

I riksdagen har bara regeringspartierna och Vänsterpartiet sagt sig vara för förslaget. Det räcker inte för att få igenom ett förslag i riksdagen, om övriga partier gör gemensam sak emot det.

Men kvoteringsförslaget är inte det enda som kan bli omdiskuterat. Regeringen ska lämna en proposition om åldersbedömningar av asylsökande i februari och flera om byggregler för att få fram fler tillfälliga bostäder för flyktingar och asylsökande, i det senare fallet i situationer som asylströmmen för drygt ett år sedan.

I september ska ett förslag om straff för den som deltar i väpnade konflikter för terrororganisationer utomlands presenteras.

LÄS OCKSÅ Ledare: Bra förslag MOT kvotering – Martin Klepke

Redan den 19 januari läggs den försenade nationella livsmedelsstrategin fram och skickas över till riksdagen.

I juni utlovas en proposition om striktare regler för vapenexport, två år efter det att utredningen som föreslog en skärpning lade fram sina förslag.

Efter bakslaget för regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) i riksdagen om möjligheter för stat, kommuner och landsting att ställa hårdare krav på bland annat arbetsrätt vid upphandlingar måste regeringen komplettera lagstiftningen. Ett nytt förslag om arbetsrättsliga regler vid upphandling utlovas den 24 januari.