NYMartin-K-webbledartopp

Regeringen lägger fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Senaste 2019 måste styrelserna innehålla minst 40 procent kvinnor, säger näringsminister Mikael Damberg (S) till TT. Men Damberg verkar ha fått sitt eget lagförslag om bakfoten.

Inte är det här något förslag för kvotering. Snarare kan man se det som ett förslag mot kvotering, ett försök att lagvägen sätta stopp för den tydliga inkvotering av män som har pågått i åratal.

För självklart finns det också kompetenta kvinnor. Och kritikerna mot kvotering har rätt. Platser i bolagsstyrelser ska tillsättas efter kompetens, inte efter kön.

Sedan lång tid tillbaka är utbildningsnivån i Sverige också högre för kvinnor än för män. Den nya lagen kan därför användas till att äntligen lyfta kompetens och få ett slut på den ständiga inkvoteringen av män. Men det är också viktigt att se att könsdiskriminering existerar långt utanför styrelserummen.

Som den statliga JA-delegationen, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, konstaterade förra året har jämställdheten förbättrats avsevärt för tjänstemän och akademiker under senare år.

LO-kollektivets kvinnor är dock fortfarande många steg efter och missgynnas inte minst av dagens regler och avtal runt föräldraförsäkring, semesteruttag, arbetstider och i valmöjligheterna mellan att jobba hel- eller deltid.

På dessa områden finns mycket kvar att göra. Jämställdhet är ju betydligt mer än att börsföretag äntligen måste sluta kvotera in män i styrelserna.