NYMartin-K-webbledartopp

Folk och Försvars rikskonferens, traditionsenligt hållen på Högfjällshotellet i Sälen, har så här långt haft svårt att nå de politiker som rest dit. I en Alliansens egen envig har i stället borgerliga partier käbblat om vem som vill satsa flest miljarder på försvaret, samtidigt som deras tidigare nedskärningar grävs ned i tystnad.

Men det måste vara färdigkäbblat nu. I stället måste alla partier börja lyssna till vad Folk och Försvar har att säga. Till exempel att vi måste skapa motstånd mot främmande länders desinformation och stärka den svenska demokratin.

I rapporten ”Russias strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case” har forskare på Utrikespolitiska institutet listat vägar som Ryssland använder för att försöka påverka den svenska opinionen, bland annat genom att vid 26 tillfällen plantera dokument som varit rena falsarierna.

Rysslands kontakter med europeiska högerpopulistiska och högerextremistiska partier är väl dokumenterade. Bland annat har franska Nationella Frontens ledare Marine Le Pen gjort flera officiella besök i Ryssland och fått sin valkampanj bekostad av lån från ryska storbanker.

I Sverige är kopplingarna mellan Ryssland och SD tydliga. Och här finns ett säkerhetshot som även påverkar vår militära strategi.

Desinformation som syftar till att luckra upp staten Sverige och öka motsättningarna mellan ett påstått homogent ”folk” och en påstådd ”elit” är en bild som har använts på många platser genom historien. I dag ser vi den dagligen underhållas här hemma i debatter och på Facebook och Twitter genom en massiv desinformationskampanj. Det är ingen tillfällighet att det svenska ordet ”skäggbarn” inte skapades i Sverige utan på en svenskspråkig rysk propagandasite.

Denna desinformation är ett lika stort om inte större hot mot svensk säkerhet som något militärt hot och det måste mötas av en svensk säkerhetspolitisk överenskommelse mellan alla demokratiska partier.

Naturligtvis måste Sverige ha ett militärt försvar. Men att försöka bräcka övriga partier i antal miljarder kronor i extra satsningar under de kommande åren samtidigt som desinformationskriget negligeras är mycket farligt. Vi har ingen nytta av nya pansarvagnar om landet faller isär medan vi bygger dem.

Stärk demokratin. Ställ betydligt hårdare och tvingande krav på svensk skola att ge den utbildning i demokrati som redan finns i läroplanen men som alltmer faller i bakgrunden efter angrepp från sverigedemokratisk och rysk propaganda.

Ställ krav på att varje skola ska stå upp för anständighet och alla människors lika värde. Bjud in civilsamhället för att stärka sammanhållningen om att Sverige är värt att försvara, en inställning som Sverigedemokraterna dagligen motarbetar med argumentet att ”eliten” har ”förrått” ”folket”.

Den desinformation som flödar över Sverige från SD och Ryssland är mycket logisk. För att försvaga och splittra ett land inifrån behöver desinformatörerna konstruera en inre motsättning i landet och göda denna konstruerade motsättning med alla medel.

Det är därför vi hör att Sverige står på randen till inbördeskrig, trots att kriminaliteten minskar, trots att Sveriges finanser går för högtryck, trots att utomeuropeiska invandrare som kommit till Sverige har bland den högsta sysselsättningsgraden i hela EU (jo, så är det. Så lyckad har desinformationskampanjen mot Sverige varit att många troligen häpnar över denna faktauppgift) och trots att sysselsättningen för hela befolkningen ligger i topp i EU.

Mot detta har en falsk bild placerats i syfte att luckra upp demokratin och öka stödet för antidemokratiska krafter. SD stöder denna antidemokratiska linje i förhoppningen att själva vinna väljarstöd.

Svensk säkerhetspolitik måste möta denna desinformation genom att bygga demokrati och delaktighet, och – tvärs emot SD:s ståndpunkt – värna tron på Sverige som ett land i utveckling värt att försvara. I annat fall har vi ingen nytta av våra Jas-plan.