Foto: Jonas Ekströmer/TT

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är december, råkallt, snön hänger i luften och vinden drar fram över snötäckt kål och frusen kryddbänk vid Skogaholms herrgård på Skansen, strax bakom Sollidens sommarscen. Lågsäsong för trädgårdsarbete, skulle man kunna tro. Men Andreas Hellström, en av Skansens sex heltidsanställda trädgårdsmästare, har fullt upp.

– I går beställde vi vårblommorna och i nästa vecka ska vi designa sommarplanteringarna. De blommorna ska också beställas av den trädgårdsodlare som ska dra upp växterna för plantering, säger han och sörplar lite stillsamt på en värmande kopp kaffe.

Han har just kommit in efter att ha hackat is och sandat gångar inför öppnandet klockan tio.

– Vi vill ju inte att besökarna ska halka och slå sig, säger han.

Under en sådan övning hittade han för några veckor sedan en sensation.

– Ett alldeles unikt äpple skapat av naturen här på Skansen. Det är extremt sällsynt att en naturlig äppelkorsning blir ätlig. En chans på miljonen brukar det sägas.

– Men nu har det hänt här. Det nya äpplet ska heta Skansen. Fast det dröjer många år innan det finns för plantering i en villaträdgård, knappast innan jag gått i pension ens, säger han.

I bältet hänger som sig bör en sekatör och en såg för att kunna beskära buskar och träd kring de 150 hus som finns på Skansen. Kring vart och ett av dem finns en tidstypisk trädgård, som redan nu ska förberedas för en ny växtperiod.

– Det är det som är det mest spännande med det här jobbet, att åstadkomma en tidsmässigt korrekt trädgård som visar hur vi i alla tider levt med växter kring oss, säger Andreas Hellström.

Till Skansen kom han för ett år sedan, närmast från Norra kyrkogården i Stockholm. Också det en plats med tidstypiska trädgårdar som visar gravplatsens utveckling genom tiderna. Så här i juletid är det också trädgårdsmästarens jobb att knyta julkärvar till småfåglar, resa julgranar och lägga granris på farstukvisten kring gårdarna.

– Det blir väl några hundra kärvar som ska bindas.

På andra sidan jul drar själva odlandet igång med frösådd, kultivering och så småningom utplantering.

– Här blir det aldrig tråkigt eller enformigt, det är nya saker att göra hela tiden. Dessutom ska vi, när säsongen kommer igång, hålla kurser och visningar av trädgårdar och odlingar, säger Andreas Hellström.

Det känns som han hittat hem.

– Jo, säger han och blickar ut över äppelodlingarna på Skogaholm, här blir jag fram till pensionen.

Klicka på tidslinjen för att se den större.

Klicka på tidslinjen för att se den större.

Om Andreas Hellström

Ålder: 42 år.

Yrke: Trädgårdsmästare. Har tidigare varit bland annat säljchef och caféägare innan han följde sina drömmar, sadlade om och blev trädgårdsmästare.

Lön: Individuell, men en medellön i branschen kring 24 000 kronor i månaden.

Bäst med jobbet: ”Att bland Skansens alla gårdar och hus visa hur vi människor i alla tider levt med växter.”

Om trädgårdsmästare

Utbildning: Tvåårig utbildning efter gymnasiet på yrkeshögskola.

Arbete: De flesta startar eget, andra är anställda för trädgårdsanläggning, skötsel av offentliga parker och trädgårdar. Det är vanligt med säsongsanställning. Några kan hamna på Skansen där de deltar inte bara i planering och skötsel av trädgårdar utan också i kurser, visningar och andra aktiviteter.

Fackförbund: På Skansen är det Seko, men det kan variera beroende på arbetsplats.

Framtidsutsikter: Strålande. Det behövs cirka 5 000 nya inom de närmaste åren. I år utexamineras 23 stycken.