Mitt i livet vänds allt upp och ned. Saabkonkursen skakade marken i Trollhättan. Totalt berördes 3 700 personer av konkursen. Nu är det fem år sedan och Arbetet återvänder nu till platsen och möter några av de människor som plötsligt stod utan jobb, läs om det här.

Vid Saabkonkursen sattes samhällets samtliga insatser in för att få fram nya jobb. I dag är också arbetslösheten i Trollhättan lite lägre än den var innan konkursen, om än fortfarande på höga 12 procent. Av dem som omfattades av insatserna som sattes in hade – när projekten var över – 93 procent av tjänstemännen och 85 procent av de LO-anslutna ett jobb eller gick en utbildning.

Det som skedde i Trollhättan efter Saabs fall kan alltså ses som ett föredöme för hur det borde fungera. Men det finns några som det inte har gått lika bra för: De som förlorade sina arbeten tiden innan konkursen. De hänvisades till Arbetsförmedlingens ordinarie regelverk som är betydligt mer stelbent än de resurser som senare sattes in. Bland dessa är fortfarande många långtidsarbetslösa.

Om något visar det vikten av att samhället agerar fort. Vid Saabkonkursen kritiserades också den då borgerliga regeringen för att man inte tillräckligt snabbt lämnade in ansökan om insatser för de anställda. Ett annat exempel är Volvo Trucks vid Umeå där 1 400 anställda fick del av medel från Europeiska globaliseringsfonden. Där har Riksrevisionen i efterhand kritiserat satsningen för att ha varit senfärdig och ifrågasatt om den haft någon betydelse.

Lokalt har IF Metall i Norra Älvsborg lagt ett förslag om en Industriarbetarakademi för att möta den kvarvarande långtidsarbetslösheten. Ett samarbete har inletts med flyg- och rymdföretaget GKN Aerospace med förhoppning om att bättre kunna matcha lediga jobb med rätt kompetens.

Hittills har tolv andra företag också anmält sitt intresse. En önskan har framförts till riksdagen om att ändra reglerna i a-kassan för att den ska kunna användas under utbildning – och på så sätt göra den till en mer effektiv omställningsförsäkring.

I en tid där det kommer allt fler rapporter om kompetensbrist låter det som en smart idé. Alla är dessutom betjänta av bättre förutsättningar när krisen slår till nästa gång och tusentals människor på nytt står i arbetslöshet.