STRASBOURG 20140715 Marita Ulvskog (S) i Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Fredrik Persson / TT / kod 75906

Marita Ulvskog (S). Foto: Fredrik Persson/TT

Ett steg till har tagits emot en förändring av EU:s utstationeringsdirektiv, efter en uppgörelse i EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

– Det här är den första verkliga möjligheten vi fått för att vinna tillbaka den ordning på arbetsmarknaden som fanns innan Lavaldomen, säger Marita Ulvskog (S), tillförordnad ordförande i EU:s sysselsättningsutskott.

LÄS OCKSÅ EU splittrat om utstationering

Hur EU:s utstationeringsdirektiv ska förändras har varit en het fråga. Flera länder i Östeuropa motsätter sig EU-kommissionens förslag som både facken och den svenska regeringen anser minskar risken för lönedumpningen. Nu har dock ytterligare ett steg tagits emot att införa det stridbara förslaget.

Rapportörerna för förslaget har gjort en överenskommelse med EU-parlamentets sysselsättningsutskott.

Rapportörernas – en kristdemokrat och en socialdemokrat – uppdrag är att bearbeta och anpassa EU-kommissionens förslag innan det ska behandlas i parlamentet. Resultatet av denna bearbetning är, enligt Marita Ulvskog, att det införts starkare skrivningar som kan skydda den nationella lönesättningen.

– Det här till och med ett bättre förslag på hur reglerna för utstationering ska förändras än vad EU-kommissionen la i våras, säger Marita Ulvskog.

Ända sedan Lavaldomen 2007 har striden om att ändra direktivet pågått. Fackföreningar från Sverige och flera andra länder har drivit på för en förändring och i Europaparlamentet har bland annat Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyft frågan.

Det har funnits ett stöd för deras oro för social dumpning. Då kristdemokraten Jean Claude Juncker tillträdde som ny ordförande för EU-kommissionen deklarerade han att utstationeringsdirektivet skulle göras om.

I mars 2016 la EU-kommissionen fram ett förslag om hur en förändring skulle göras.

Förslaget välkomnades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som såg det som en framgång. Flera länder i Östeuropa var dock kritiska. De anser att kravet på lika villkor stänger ute deras medborgare från arbetsmarknaden i rikare länder.

Tidigare i våras la elva länder ett så kallat gult kort mot förslaget, vilket på EU-språk innebär att de krävde att EU-kommissionen skulle dra tillbaka eller förändra förslaget.

EU var alltså splittrat i sin syn vilka regler som skulle gälla för utstationering. Flera spådde då att det skulle bli en långvarig strid där utgången skulle bli oviss. Flera var övertygade om att de förändringar av utstationeringsdirektivet som föreslagits inte skulle bli av.

Det är en lång väg kvar innan förändringarna kan göras. Men nu har dock EU-parlamentets sysselsättningsutskott tagit upp frågan.

I januari ska ett betänkande presenteras för sysselsättningsutskottet som ska behandla frågan vidare under våren.