STOCKHOLM 20161107 Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hÂller presstr‰ff fˆr att ge en l‰gesbeskrivning av nyanl‰ndas mottagande och etablering. Foto: Claudio Bresciani / TT / kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tycker att lönestöden behöver vara enklare och färre.

I dag finns tolv olika lönestöd, alltså subventionerade anställningar för personer som varit arbetslösa under lång tid. De upplevs som krångliga och svåra att överblicka av såväl arbetslösa som arbetsförmedlarna och arbetsgivarna. Därför tillsätts nu en utredning som ska föreslå hur de kan förenklas.

”Stöden behöver bli mer överskådliga så att regelverket är tydligt utformat och lätt att kommunicera, samtidigt som stöden fortfarande ska svara mot de behov som finns”, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en kommentar.

Lönestöden har ökat kraftigt sedan åren före finanskrisen. Under 2006 och 2007 hade runt 37 000 personer i genomsnitt lönestöd. I fjol var siffran 60 000.

Stöden riktar sig till flera olika grupper. Det kan vara ungdomar, nyanlända eller personer som varit sjukskrivna länge. Nystartsjobben är det vanligaste lönestödet i dag.

Översynen av de många stödformerna ska vara klar senast den 31 augusti 2017.