STOCKHOLM 20161025 Sveriges nya sedlar och mynt. En-, tvÂ- och femkronor samt sedlar. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

IF Metall har ett innehav om drygt sju miljoner kronor i privata vårdbolaget Capio. Samtidigt har Kommunal sålt sitt miljoninnehav i den privata vårdjätten Attendo. Och nu ska fackförbundet förbjuda liknande ägande.

I samma veva som Kommunalskandalen briserade i början av året blev det känt att Kommunal hade köpt 42 000 aktier i vårdkoncernen Attendo. Köpet gjordes i samband med att Attendo börsnoterades i november i fjol. Det totala värdet på aktierna uppgick då till tre miljoner kronor.

Attendo hade under 2015 en rörelsevinst på 887 miljoner kronor, högst av alla privata vård- och omsorgsbolag.

Kritiken lät inte vänta på sig. Redan tre år tidigare beslutade Kommunal på sin kongress att ”en non- profitprincip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”. Och nu har Kommunal alltså valt att sälja sitt innehav, som förvaltades av Swedbank Robur.

– Vi har i dag inte några innehav i denna typ av företag, säger Kommunals pressekreterare Robin Ljungqvist.

Han förklarar också att förbundet ska förändra sitt reglemente.

–  Vid den årliga översynen i december ska vi exkludera denna typ av aktier i diskretionära uppdrag, säger han och syftar på den finansiella tjänst som ger förvaltare mandat att fatta investeringsbeslut.

IF Metall har däremot ett stort ägande i det privata vårdbolaget Capio. Enligt årsredovisningen 2015 uppgick värdet till nära åtta miljoner kronor – i dag dock lägre då bolaget har tappat på börsen.

– Det finns inga begränsningar i våra regler som ger förbud till investeringar i välfärdsbolag. Vårt reglemente baserar sig på att företag ska följa ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för internationella företag, säger Ulf Andersson, ekonomichef på IF Metall.

Även IF Metall använder sig av diskretionär förvaltning och några planer att förändra reglerna finns inte i dag.

– Vi överlåter till förvaltarna att följa vårt reglemente. Till exempel får det inte förekomma barnarbete och företag får inte motarbeta bildandet av fackföreningar.

LO har inga investeringar, direkt eller indirekt via fondförvaltare, i privata välfärdsbolag.

– Vi har inga uttryckliga förbud men vi ser regelbundet över våra riktlinjer för investeringar i sin helhet och då är det möjligt att diskutera hur vi ska hantera investeringar i den här typen av bolag, berättar ekonomichefen Kjell Ahlberg.

Hur ser ni på att Kommunal och IF Metall har investerat i Attendo och Capio?
 Vi kan inte uttala oss om LO-förbundens investeringsbeslut. Vi har inget inflytande i deras investeringar.