Gör Arbetets enkät om delade turer. Har du mer att berätta, maila reporter Sandra Lund på sandra.lund@arbetet.se

OBS! Vänd telefonen för att se hela frågeformuläret om du läser via mobilen.