35 kommuner väntas höja medan sex sänker. Totalt får 720 000 invånare därmed höjd skatt. Mest höjs skatten i Lekeberg, en krona mer per intjänad hundralapp, följt av Ängelholm, 95 öre. I Västerbotten höjer landstinget skatten med 50 öre vilket påverkar samtliga kommuninvånare i länets 15 kommuner.

Mest sänker Värmdö och Österåker, med 70 respektive 42 öre per hundralapp.

Studien baseras på enkäter som besvarats av 193 kommuner och 13 landsting, men kartläggningen omfattar enligt Skattebetalarna samtliga kommuner och landsting.