LUND 2008-06-23 Alfa Laval, Rudeboksv‰gen i Lund. Titan till ett v‰rde av 23 miljoner kronor stals frÂn fˆretaget Alfa Laval i Lund under midsommarhelgen. Ett uppklippt hÂl hittades i staketet men polisen tror att tjuvarna anv‰nt en lastbil fˆr att forsla ut stˆldgodset. Foto: Drago Prvulovic / SCANPIX / Kod 70040

Alfa Lavals huvudkontor i Lund. Foto: Drago Prvulovic/TT

Både omsättning, orderingång och vinst minskar för industrikoncernen Alfa Laval, som har huvudkontor och stor anläggning i Lund. Nu ska kostnaderna minskas kraftigt och omkring 700 anställda får gå, varav 100 i Sverige.

Åtgärdsprogrammet, som presenterades i Alfa Lavals delårsrapport, omfattar kostnadsbesparingar inom försäljning och administration och en minskning av antalet fabriker. Dessutom ska vissa enheter, som inte utvecklats som förväntat, lyftas ”ut ur Alfa Lavals nya operativa struktur”, skriver vd Tom Erixon i rapporten.

Av de cirka 700 tjänster som ska bort finns omkring 100 i Alfa Lavals svenska verksamhet, enligt bolaget.

Engångskostnaderna för programmet väntas uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor. 1,1 miljarder av dessa, varav 600 miljoner är nedskrivningar av övervärden och så kallad goodwill, belastar tredje kvartalet. De årliga besparingarna inom försäljning och administration beräknas uppgå till 300 miljoner kronor, enligt Erixon.

”Parallellt fortsätter vårt löpande arbete med kostnadsbesparingar i produktionen, inom såväl inköp som bemanning”, skriver han.

Miljardsmällen under tredje kvartalet innebar att Alfa Lavals vinst före skatt rasade till 93 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 1 336 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 001 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 8 581 miljoner kronor, jämfört med 9 693 miljoner kronor ett år tidigare.

När det gäller framtidsutsikterna skriver Alfa Laval:

”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2016 kommer att vara på samma nivå eller något högre än i det tredje kvartalet.”