Det vimlar av bokmässor, litterära festivaler och events kring boksläpp runt om i världen. – Det sociala runt böcker tar allt större plats, säger Anders Ohlsson.

LÄS OCKSÅ Vad händer när 3 000 läser samtidigt?

Han är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och en av föreläsarna i det program som biblioteken i hans hemstad arrangerar i samband med höstens massbokcirkel ”Lund läser”. 3 000 gratisex av Jonas Hassen Khemiris senaste bok har delats ut och Arbetet följer detta arrangemang.

– Det finns ofta ekonomiska intressen bakom olika litterära events, men de har också ett viktigt socialt värde. Att tala om böcker ger oss en känsla av gemenskap, att dela en upplevelse. Det ger oss också något att prata om, även med människor vi inte känner. Jag ser därför bibliotekens massbokcirkel i Lund som en del av en global trend, säger Anders Ohlsson.

I England finns ett intressant bokcirkelprojekt, ”Get into reading”. Bibliotekarier söker aktivt upp läsovana deltagare till bokcirklar på biblioteken varje vecka. I små grupper, utan krav på aktivt deltagande från besökarna, läser bibliotekarier högt. Därefter följer en diskussion och målet är att deltagarna ska få en personlig koppling till litteratur.

– Annars tenderar bokarrangemang i olika former att främst att locka redan frälsta, säger Anders Ohlsson. Genom att välja litteratur som belyser flera olika livserfarenheter är chansen större att inkludera fler. Och kan man dessutom knyta andra mervärden till bokens tema, precis som i Lund med besök av känd författare, teaterföreställningar och musik, ökar potentialen att nå ut bredare.

Tora Villanueva Gran