Den med Aspbergers syndrom sållas ofta bort redan vid anställningsintervjun, konstaterar forskaren Mona Holmqvist. Med ökad kunskap kan vi lära oss att se potentialen i den som är annorlunda, menar hon.

LÄS OCKSÅ Hjärnjobbigt del 2: Hon älskar sina diagnoser

Mona Holmqvist åker runt och pratar om vad man bör tänka på när personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer finns i medarbetarteamet eller i skolans miljö. Hon är docent i pedagogik vid Malmö högskola, forskar om hur personer med autismspektrumtillstånd uppfattar sin omvärld och sociala kontext, till exempel vid en arbetsplats. Hon har särskilt undersökt vad som gått fel i yrkeslivet när människor med diagnos inom autismspektrat hamnar i långvarig isolering hemma eller till och med inom slutenvården.

– Framför allt krävs det mer kunskap hos oss alla. Många behöver sätta sig in i hur någon med denna variation uppfattar världen. För det är på ett annat sätt. Naturligtvis är det individuellt, men det finns vissa generella saker man bör ha insikt i.

Personer med diagnos inom autismspektrat har inget filter, de har svårt att sålla i alla sensoriska sinnesintryck, förklarar Mona Holmqvist.

– Många upplever det som att ha ständig migrän. Man vill bara stänga in sig i ett mörkt rum och vara i fred. Och det måste vi ta hänsyn till. Vi kräver ju aldrig att någon i rullstol ska resa på sig och gå, det vore helt befängt.

Som arbetsgivare eller kollega måste man därför ha förståelse för att en person med denna diagnos troligen inte mår bra av att ”snick-snacka”. Men man bör komma ihåg att personen i fråga kan ha många andra kvaliteter.

– När det kommer till punktlighet, lojalitet och noggrannhet är ofta personer inom autismspektrat oerhört duktiga. Många gör fantastiskt bra ifrån sig när det handlar om rutinmässiga uppgifter där andra kan tröttna. Om man dessutom lyckas pricka in ett specialintresse hos någon med Aspergers syndrom, kan det nå oanade höjder.

Men tyvärr har de flesta av oss en inneboende rädsla för det som är annorlunda, konstaterar Mona Holmqvist. Och därför faller många med någon form av neuropsykiatrisk diagnos ofta ifrån redan vid intervjutillfället.

– Det behövs så lite för att man ska känna att det var något som kändes märkligt och så sållar man bort den personen. Här måste vi få till en atti-tydförändring. Om vi vill ha ett samhälle där det finns plats för olikheter måste vi våga inkludera även dem som har andra sätt än majoriteten att uppfatta och hantera världen på våra arbetsplatser, säger Mona Holmqvist.

Tora Villanueva Gran

Kortfilm 

”Too much information” som gjorts av brittiska förbundet för asperger och autism. Kortfilmen visar hur en person med diagnos kan uppfatta världen.
Se den på här.