Krister Kronlid (S). Foto: Privat

Krister Kronlid (S). Foto: Privat

INSÄNDARE. Hanteringen av ensamkommande flyktingbarn visar på ett totalt förakt för FN:s barnkonvention. Jag är mycket besviken på den S-ledda regeringen, skriver Krister Kronlid (S).

Jag är som socialdemokrat mycket besviken på Sveriges regering. Vid närmare eftertanke vill jag nog påstå att jag är förbannad rentav. Den nya hanteringen av våra ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan är under all kritik och visar på totalt förakt för FN:s barnkonvention. Samma konvention man säger sig vilja implementera i svensk lagstiftning. Det man säger sig värna i samhällsdebatten och i internationella sammanhang rimmar illa med den i verkligheten förda politiken.

Regeringen agerar både motsägelsefullt och till synes utan den ideologiska kompassen påslagen. I detta nu skriver man slentrianmässigt upp barn till vuxna i åldersbestämningar gjorda vid skrivbordet – ofta utan att ens ha sett ungarna i fråga. Med ett enkelt penndrag beseglar man barns öden. Det är motbjudande.

Migrationsverkets byråkrater gör i dag på regeringens uppdrag 16-åringar till vuxna på ungefär samma tid som det tar att dra ett livsuppehållande andetag. Det kan innebära att så många som 17 000 afghanska flyktingbarn kan mista sin livschans och sändas tillbaka till det inferno de flytt ifrån.

I andra fall väntar man ut barnen tills de hinner fylla 18 år och kan avvisas som vuxna. Ibland efter flera år här i landet då man kanske hunnit pusta ut och påbörja sin etablering, invaggade i falsk säkerhet.

Det är ett cyniskt sätt att kringgå barnkonventionen på. En lek med människoliv, helt ovärdigt Sverige. Att vi dessutom stiftar negativa lagar som ska gälla retroaktivt är högst ohederligt anser jag. UD avråder oss alla från att resa till Afghanistan.

Väpnade konflikter mellan olika grupper, terrorattacker och flera provinser som kontrolleras av Talibaner eller ISIS. Dit vill regeringen skicka ungar som inte ens har en familj som väntar på dem.  Detta till ett land i sammanfall och med 1 miljon internflyktingar.

Hade det skett under en SD-regering hade jag inte förvånats. Men under en socialdemokratiskt ledd regering? Är det kanske ett feltänkt krumsprång man ännu kan rätta till? Är kanske okunskapen om situationen på plats i Afghanistan så fundamental att man inte ens vet vad man gör?

Eller är det iskall pragmatism i kampen om SD:s väljare vi ser? Oavsett; historiens dom skall falla hård över oss om vi inte gör om och gör rätt. Nu!

Krister Kronlid (S), Uddevalla