Annelie Nordström. Foto: Anna Simonsson

LO-förbunden ser ut att avstå satsningar på kvinnolöner i kommande avtalsrörelse. En ”skam”, menar Kommunals tidigare ordförande Annelie Nordström. 

LÄS OCKSÅ ”Ingen specifik satsning på kvinnolöner 2017 för LO”

Arbetet har berättat att mycket talar för att det blir en allmän låglönesatsning i avtalsrörelsen 2017. I fjol sprack LO-samordningen när förbunden inte lyckades komma överens om satsningar på kvinnolöner. Och för att samordningen inte ska spricka i år igen, inför LO:s representantskap nästa vecka, menar personer med insyn att jämställda löner får stå åt sidan för en samordning.

– Att låglönesatsningar i själva verket skulle vara bästa sättet att minska lönegapet mellan män och kvinnor, motbevisas av verkligheten. Under de år som Medlingsinstitutet och industriavtalet har funnits har lönegapet cementerats, trots att det gjort otaliga låglönesatsningar, säger Kommunals tidigare ordförande Annelie Nordström kritiskt.

LÄS OCKSÅ Ledare: Större enighet behövs trots trolig LO-samordning – Martin Klepke

Hon och Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund var med och tog fram årets satsning på undersköterskor som gav ett treårigt avtal tillsammans med SKL.

–  Vi tycker som vi tyckte inför avtalsrörelsen 2016, att för att förändra relativlönerna och komma till rätta med värdediskrimineringen så ska man lyfta grupper som är värdediskriminerade, säger Lenita Granlund apropå det mål som LO har om att halvera lönegapet mellan män och kvinnor till 2028.

LÄS OCKSÅ ”Så har kan det inte fortsätta inom LO” – Annelie Nordström

För samtliga arbetare motsvarar kvinnors lön 88 procent av männens, en löneskillnad som inte kan förklaras med utbildning, kompetens och antal år i yrket, menar LO.

I en tidigare intervju med Arbetet har Annelie Nordström sagt att målet är pinsamt dåligt och att hon överhuvudtaget skrev under dokumentet var för att slutligen få på pränt att värdediskriminering existerade.

Nu menar hon att allt handlar om huruvida man ska värna LO:s roll i avtalsförhandlandet och industrins normerande roll eller om man ska jobba ihop för att uppnå de mål som lagts fast om att löneskillnaderna ska reduceras från tolv till sex procent  fram till 2028.

– När systemet och organisationens väl ställs mot kvinnornas rättmätiga krav, är mitt tips att kvinnorna kommer att förlora. Och det är stor skam, säger Annelie Nordström.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund håller också fast vid att generella låglönesatsningar inte är rätt väg att gå för att komma till rätta med värdediskriminering.

– Sådana satsningar kommer inte att fungera för att nå målet. Det är inte värdigt att vi 2016 har så stora skillnader mellan mans och kvinnodominerade yrkesgrupper. Jämställda löner är en högst prioriterad fråga för Kommunal nu och framgent till dess att löneskillnaderna är utjämnade.