Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Oliver Hart och Bengt Holmström, båda verksamma i USA, delar årets pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.

– Det känns absolut fantastiskt, säger Oliver Hart till TT.
Hart, 68, är född i London i Storbritannien, och Holmström, 67, är född i Helsingfors i Finland, men båda är sedan länge verksamma i USA.

De belönas för teoretiska arbeten om kontrakt. Teorierna berör allt från försäkringar till lånekontrakt med banker och anställningsavtal.

– Det är ett fundamentalt fenomen som påverkar de flesta av oss, säger Per Strömberg, ordförande i kommittén för ekonomipriset.

– Deras arbete är oerhört viktigt för att förstå denna typ av kontrakt, säger Strömberg.

TT når en av pristagarna direkt på telefon:

– Det känns absolut fantastiskt, säger Oliver Hart bara minuter efter tillkännagivandet.

Han följer presskonferensen hemifrån.

– Ursäkta, kan du ringa mig lite senare. Jag vill bara följa det här, säger han.

Till Nobelprisets officiella Twitter-konto, säger Oliver Hart: ”Jag vaknade 04.40 och undrade om det var för sent nu för att jag skulle kunna få priset i år men turligt nog ringde telefonen då”.

Gällande vad han gjorde direkt efter samtalet:

”Min första reaktion var att krama min hustru och väcka min son… sedan pratade jag med den andra pristagaren (Bengt Holmström).”

Bengt Holmström finns med på länk vid presskonferensen.

– Jag blev väldigt överraskad och väldigt glad, säger Holmström om sin reaktion när han fick veta att han var en av pristagarna.

På frågan om vad han tycker om nivån på vd:ars bonusar i dag svarar han:

– Vi tar inte ställning till nivån på bonusarna. Vår forskning handlar mer om vilken typ av strukturer som ska användas. Min personliga åsikt är att strukturerna är för komplicerade i dag.

Han säger att han inte funderat på vad han ska göra med prissumman.

– Det är det sista jag tänker på, säger Holmström, som inte hade väntat sig att få priset.

Han visade i slutet av 1970-talet hur ”en principal (exempelvis ägaren av ett företag) ska utforma ett optimalt kontrakt för en agent (företagets vd), vars handlande principalen inte fullt ut kan observera.”

Hans informationsprincip angav hur principalen bör koppla agentens ersättning till relevant information. Han visade i en modell hur det optimala kontraktet väger osäkerhet gentemot incitament, som det heter i motiveringen.

Senare utvidgade han dessa till realistiska situationer:

”När anställda motiveras inte bara med pengar, utan även med framtida karriärmöjligheter; när agenten samtidigt utför många uppgifter, medan principalen bara kan observera vissa utfall; och när en medlem av en grupp kan åka snålskjuts på de andras arbetsinsatser.”

Under mitten av 1980-talet gjorde Oliver Hart ”fundamentala bidrag inom en ny gren av kontraktsteorin som behandlar det viktiga fallet med inkompletta kontrakt.”

Teorin fokuserar på den optimala fördelningen av kontrollrättigheter: vilken part ska ha rätt att fatta beslut under vilka omständigheter?

I motiveringen framkommer det att forskningen haft stort inflytande inom olika områden av ekonomi, juridik och statsvetenskap: ”Han har gett forskarna nya verktyg för att angripa frågor om vilka företag som bör fusionera, den bästa finansieringsbalansen mellan lån och eget kapital, och när skolor, fängelser och andra verksamheter bör vara privat eller offentligt ägda.”

TT

77 män och en kvinna har fått priset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har sedan det instiftades i slutet av 1960-talet delats ut till 78 personer, varav en kvinna: Elinor Ostrom. Och hon är, likt nästan 70 procent av mottagarna, från USA.

Här är de senaste 15 vinnarna:

2016 Oliver Hart Storbritannien

2016 Bengt Holmström Finland

2015 Angus Deaton Storbritannien

2014 Jean Tirole Frankrike

2013 Eugene Fama USA

2013 Lars Peter Hansen USA

2013 Robert Shiller USA

2012 Alvin Roth USA

2012 Lloyd Shapley USA

2011 Thomas Sargent USA

2011 Christopher Sims USA

2010 Peter Diamond USA

2010 Dale Mortensen USA

2010 Christopher Pissarides Cypern

2009 Elinor Ostrom USA

2009 Oliver Williamson USA

2008 Paul Krugman USA

Källa: Kungliga vetenskapsakademien