Jobba, jobba, jobba – är det allt? Bodil Jönsson diskuterar lönearbetets grepp om våra liv i sina nya bok.

I Bodil Jönssons nyutkomna bok Tio tankar om arbete, tar hon strid för en normkritisk inställning till hur vi ser på arbete. Hon resonerar om fixeringen vid att arbeta heltid som alla tycks eftersträva. Varför kan vi inte jobba lagom? När tekniken går framåt och vissa arbeten inte ens behöver en mänsklig hand, borde vi ägna vår dyrbara levnadstid på andra saker, tycks hon mena.

Men hon är inte kritisk till arbetslinjen på samma sätt som till exempel sociologen Roland Paulsen, som starkt kritiserar det meningslösa arbetet som tvingas på oss av samhället.

Vad tänker du om Roland Paulsens arbetslinjekritik?
– Vi är faktiskt vänner och vi är rörande överens om att jag har skrivit en bok om arbete medan han skrivit böcker och artiklar om tvånget att arbeta och det meningslösa i arbetet. Knäckfrågan är egentligen: Skulle du fortsätta arbeta som du gör i dag även om du inte behövde det för lönens skull? Min bild är att ja, många skulle göra det, åtminstone efter ett tag, eftersom de skulle komma underfund med att arbetet rymde mycket av egen mänsklig tillväxt, inte bara den uttjatade ekonomiska.

Bodil Jönsson vill själv inte kalla sin bok för debattbok, utan tanken med boken är att påverka människor till att samtala och ifrågasätta det vi tror vi vet om arbete. Hon har därför startat en blogg där hon skriver ner funderingar och tankar om arbete och uppmanar och välkomnar kommentarer från sina läsare.

Vilka insikter har du själv fått sedan du började blogga om arbete?
– Massor, bland annat att det är så otidsenligt med allt det normerade och normerande i arbetet – på alla andra områden individualiserar vi oss, tror vi i alla fall, medan arbetet ska vara lika för alla. Utom innehållet. Och utom lönen… Ja, du milde så konstigt det är när man börjar reflektera över det.

Om vi ser till din bok, din blogg och dina många boksamtal du har inbokade under hösten som en arbetskritikkampanj – vad hoppas du ska ha hänt fram till jul?
– De många människornas samtal och tillnyktring är jag övertygad om kommer att rulla på. Men fortfarande vet jag inte när tongivande arbetsgivare och fackliga organisationer och delar av politiken kommer att ta upp tråden. Det är kanske att hoppas på att också de börjat arbeta med att luckra upp i sin föreställningsvärld före jul. TTT, Tankar Tar Tid. Kanske sker det inte förrän under 2017?

Kanske kommer Bodil Jönssons tankegångar om arbete inte att lyftas i maktens korridorer före jul. Att uppgradera egenarbetet, att införa medborgararbeten och att få människor att jobba mindre i stället för mer, är i vår arbetshetsande tid kanske det mest samhällsomskakande man kan tänka, än mer göra.