STOCKHOLM 20151113 Stetoskop h‰nger runt halsen p vÂrdpersonal Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

Kommunal stämmer vårdbolaget Attendo inför Arbetsdomstolen, för att företaget tvingat 22 anställda att gå ner i tid, men utan att betala ut rätt lön enligt uppsägningstiden. Kommunal kräver dessutom sammanlagt över en miljon kronor i skadestånd.

Enligt förbundets företrädare, LO-TCO rättsskydd, har alla 22 kommunalmedlemmarna  protesterat mot att få sina arbetstider sänkta och sina tjänster ”hyvlade”.

Attendos åtgärd att sänka sysselsättningsgraden är en ensidig åtgärd och ska jämställas med uppsägning. Eftersom bolaget med omedelbar verkan sänkte arbetstiden och lönen har bolaget brutit mot LAS, menar Kommunal.

De anställda borde under uppsägningstiden fått behålla sin gamla lön och anställningsvillkor. Kommunal kräver, förutom att de 22 medlemmarna ska ha sin uppsägningslön, också ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor vardera till sina medlemmar

I sin stämningsansökan beskriver LO-TCO rättsskydd hur det gick till när de 22 fick besked om att bolaget ville sänka deras sysselsättningsgrad.

Med några dagars betänketid att skriva på fick de anställda strax före jul 2015 ett dokument från företaget som kallades ”erbjudande om ny placering”. I praktiken handlade de om ett nytt anställningskontrakt där bolaget skurit ner arbetstiden med 20 procent. Någon förändring i övrigt i jobbet handlade det inte om.

Något val handlade det heller inte om. Antingen skrev de på och fick behålla jobbet. Att tacka nej eller inte svara skulle resultera i en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Samtliga 22 kommunalarna protesterade på olika sätt mot det nya avtalet, men ställda inför hotet om uppsägning skrev de på.