Foto: Margret Ådefjäll

Foto: Margret Ådefjäll

Viktväst, hörselkåpor och specialglasögon. Anneli Franzén, enhetschef på Kullegårdens äldreboende i Partille, låter all personal uppleva hur det är att bli gammal genom några enkla hjälpmedel. 

– Med den här utrustningen blir det högst verkligt, man blir tung och orörlig , hör inte och ser inte, berättar Anneli Franzén.

De anställdas reaktioner när de provat?
– Det är en verklig aha-upplevelse som skapar förståelse.

Idén att låta personalen uppleva åldrandet in på kroppen så att säga, kom från samordnaren, Helen Börjesson på Kullegården, som sett ”äldrepaketet” på internet och frågade chefen om inte det här kunde vara något.

Sedan dess har alla 65 anställda, alla vikarier och numera också den politiska ledningen i Partille provat dräkten.

Politikerna, hur reagerade de?
– De har också beslutat att köpa in ytterligare fyra paket, för att alla inom äldreomsorgen i kommunen, som vidareutbildning, ska få prova på hur de äldre har det, säger Anneli Franzén.

Har det betytt något i vardagen?
– Vi vill ju gärna klä oss färgglatt, för att ge hemkänsla. Men med synnedsättning ser man kanske bara vitt. När vi väljer vitt porslin, blir det ju också omöjligt för en synskadad att se till exempel filen, så vi vill välja porslin som gör det möjligt att se maten.

Kullegården har varit med i TV och visat sitt ”prova på att bli äldre”-arbete.

Blev det någon reaktion på det?
– Det har ringt från hela landet.

Hur går ni vidare?
– Vi ska låta anhöriga prova på utrustningen, för att också de ska förstå hur det kan vara att bli gammal, säger Anneli Franzén.