Kunskapskraven kring läsande och skrivande på gymnasiets yrkesprogram beskrivs som alarmerande låga i en studie där utbildningarnas läromedel granskats.

”Läroboksmaterialet är genomgående nischat mot ett framtida yrkesliv och handlar mer om att eleverna ska bygga upp en yrkesidentitet än att utveckla sitt läsande, skrivande och kritiskt tänkande”, uppger Katrin Lilja Waltå, doktorand vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

De tiotalet böcker som studerats har enligt studien låg nivå när det gäller att läsa och bearbeta litteratur. I stället är de fokuserade på igenkänning.

”Trots att elever på yrkesprogram skall läsa minst en kurs i svenska med samma innehåll och kunskapskrav som elever på högskoleförberedande program verkar kraven se helt annorlunda ut”, menar Katrin Lilja Waltå.