Erik Larsson webbkronika

Hade kvinnor bara varit mer framfusiga hade det inte varit så stora löneskillnaderna mellan könen. Kvinnor vågar helt enkelt inte begära löneökningar lika ofta. Det ligger inte i kvinnorollen att göra det.

Känner du igen teorin? Glöm den!

Nyligen gjorde brittiska Warwickuniversitet och Cass Business School ett försök att utröna om det ligger något i dessa påståenden. I veckan kom de med rapporten ”Do Women Ask”. Där serveras ett enkelt svar – och det är JA.

Kvinnor och män begär löneökning lika mycket, visar undersökningen.

Forskarna som bestämde sig för att gå till botten med frågan analyserade data som rörde lönesättningen för 4 600 heltidsanställda på 840 arbetsplatser i Australien under tidsperioden 2013–2014. Ekonomiprofessorn Andrew Oswald på Warwick universitet sade strax efter att studien presenterats att han var förvånad över resultatet.

Det verkar som om föreställningen att kvinnor inte begär lika mycket i löneökning mest bygger på anekdoter och föreställningar, sade han. Man kan ha flera invändningar mot den här typen av undersökningar. Statistiska analyser har sina begränsningar.

Att de brittiska forskarna valde att undersöka Australien beror på att landet har bra statistik om just löneförhandlingar. Det skulle kunna vara så att undersökningen endast säger något om Australien. Att de australiensiska kvinnorna skiljer sig från kvinnorna i övriga världen.

Andrew Oswald själv anser det dock vara osannolikt. Landets ekonomi beskriver han som en blandning mellan USA och Storbritannien och han menar att det därför torde vara ungefär likadant i andra västländer.

En annan invändning skulle kunna vara att deras studie främst tittade närmare på vilka lönekrav som ställdes av anställda under 40 år. Det skulle kunna vara så att kvinnor över 40 år är mer försiktiga med att begära påökt. I så fall tyder det på att det håller på att ske en förändring mellan könen under löneförhandlingarna. Att kvinnor börjar ta mer plats.

Det finns flera frågetecken att räta ut, det finns många sätt att tolka statistik. Men undersökning slog fast en sak. Även om både könen krävde lika höga löneökningar fanns en stor skillnad.

Männen hade betydligt större sannolikhet – 25 procent större – att få en höjning jämfört med kvinnorna.